infoni.15-03-11FYSIIKAN LAITOS
INFONI NRO MDCCCXXXIV
11.3.2015

SEMINAARI
Materiaalifysiikan seminaari ma 16.3. klo 11.15, Physicum E204, Edwin Kukk (Turun yliopisto): "Femtosecond-scale molecular dynamics revealed by X-ray free electron lasers". Virvoketarjoilu klo 11.00.

YLEISÖLUENTOJA FYSIIKAN PÄIVIEN YHTEYDESSÄ
Aika, paikka, puhujat ja otsikot:
--------------------------

Studia Generalia. To 17.3. klo 18:00-19:00. Porthania 1,Yliopistonkatu 3
Professori Kai Nordlund, Nanoteknologian ihmeitä

Yleisöluennot suomalaisesta avaruustutkimuksesta: To 19.3. klo 14:00-16:00.
Pieni Juhlasali, Helsingin yliopisto, Päärakennus, Fabianinkatu 33.

Puhujat:  Tutkimuspäällikkö Walter Schmidt, Ilmatieteen laitos: Rosetta ja Philae: uutisia komeetta 67P/Churyumov–Gerasimenkolta
Dosentti Hannu Kurki-Suonio, Helsingin Yliopisto: Planck: Kaikki maailmankaikkeudesta

MUISTUTUS OFFICE356-KÄYTTÖÖNOTOSTA KUMPULASSA
Flammassa on tiedote O365-käyttöönotosta  kampuksella: https://flamma.helsinki.fi/fi/HY336242. Tarkempi aikataulu löytyy täältä ja on linkattu myös tiedotteeseen: https://flamma.helsinki.fi/fi/office365aikataulu.

KANSAINVÄLISET HENKILÖSTÖPALVELUT TIEDOTTAA
*Uudet toiminnot SAP HR-järjestelmässä/New functions in SAP HR*

SAP HR-järjestelmässä otetaan 11.3.2015 käyttöön uusia toimintoja liittyen rekrytointiin ja kansainväliseen työskentelyyn. Uusien toimintojen myötä työntekijä voi hakea sisäisessä haussa olevia työpaikkoja ja sopia ulkomaantyöskentelystä portaalin kautta.Ohjeet toimintojen käytöstä lisätään olemassaoleviin käyttöohjeisiin.
https://flamma.helsinki.fi/fi/HY334252

New functions in the SAP HR system related to recruitment and international working situations will be published on 11th March. The functions include applying for internal positions and agreeing on a period of working abroad. Instructions on how to use the new functions will be added to the existing user instructions.
https://flamma.helsinki.fi/en/HY334345

*Arrival Guide for International Staff*

Ulkomailta saapuvalle tutkijalle ja työntekijälle on julkaistu uusi sisäinen opas. Arrival Guide for International Staff sisältää paljon tarpeellista tietoa ja on hyvä apuväline Suomeen asettautumisessa ja työskentelyn aloittamisessa. Opas toimitetaan uusille työntekijöille infopaketin mukana ja se on myös sähköisenä Flammassa.
https://flamma.helsinki.fi/fi/HY336153

A new guide for international staff has been published. The Arrival Guide for International Staff contains useful and helpful information for settling into Finland and starting work at the university. The guide will be sent to new international staff with the information package. It is also available online in Flamma. https://flamma.helsinki.fi/en/HY336154

*Töölön Torneissa mukavaa majoitusta tarjolla/Book a room at Töölö Towers*

Töölön Tornit toivottavat edelleen tervetulleeksi kaikki yliopiston lyhyt- ja pidempiaikaiset vieraat. Majoitukseen voi tehdä ryhmä- ja yksilövarauksia ja majoitustoimintaa on myös loma-aikoina. Lisäapuna myös kansainvälisten henkilöstöpalveluiden päivystys maanantaisin ja keskiviikkoisin.
http://www.unihome.fi

TöölöTowers welcomes all visitors from the university, for short or longer term stays. Accommodation can be booked for individuals or groups and also for the holiday periods. Additional service from the International Staff Services desk on Mondays and Wednesdays.
http://www.unihome.fi

*Welcome to the University 23.3.*

Seuraava Welcome to the University-tilaisuus uusille työntekijöille ja tutkijoille järjestetään maanantaina 23.3. Meilahdessa. Tilaisuus on englanninkielinen.
https://flamma.helsinki.fi/fi/osaaminen/welcome-to-the-university-3

The next Welcome to the University event for new researchers and employees will be held in Meilahti on Monday 23rd March. The event will be in English.
https://flamma.helsinki.fi/fi/osaaminen/welcome-to-the-university-3

*Working Abroad 16.4.*

Harkitsetko tutkimusperiodia ulkomailla? Kansainväliset henkilöstöpalvelut järjestää tiedotustilaisuuden ulkomaantyöskentelystä 16.4. Tilaisuudessa esitellään myös uudet sähköiset ulkomaantyöskentelyn lomakkeet. Tilaisuus on englanniksi. Ilmoittautuminen Henkassa.
https://flamma.helsinki.fi/fi/HY336263

Are you considering a research period abroad? International Staff Services is organising an information session on working abroad 16th April. The new electronic forms for working abroad will also be introduced in more detail. Register for the event in training calendar Henkka.
https://flamma.helsinki.fi/en/HY336267

*Find a Job in Finland 21.4. *

Helsingin yliopisto on mukana järjestämässä uudenlaista infotilaisuutta työllistymismahdollisuuksista yhdessä Helsingin kaupungin, Euroopan kemikaaliviraston ja Aalto-yliopiston kanssa. Tilaisuus on suunnattu etenkin tänne puolisonsa töiden takia muuttaneille henkilöille. Tilaisuus täyttyy nopeasti, joten asiasta kiinnostuneiden puolisoiden kannattaa rekisteröityä pian. Tilaisuus on englanniksi.
https://flamma.helsinki.fi/fi/HY336152

The University of Helsinki is participating in a new information session for employment opportunities together with the City of Helsinki, European Chemical Agency and Aalto University. The event is aimed at people who have moved here because of their partner’s work and are looking for employment. The event is filling up fast so any spouses interested in attending should register for the event soon.
https://flamma.helsinki.fi/en/HY336148

*Completing your tax return form 28.4. *

Kansainväliset henkilöstöpalvelut järjestää infotilaisuuden veroilmoituksen täyttämisestä. Tilaisuudessa käydään läpi esitäytetty veroilmoitus ja yleisimmät verotuksen tarkistamisessa huomioitavat asiat.  Puhujana on Verohallinnon asiantuntija. Tilaisuus on englanniksi.
https://flamma.helsinki.fi/en/HY334929

International Staff Services is organising an information session on filling in a tax return form. The speaker will explain the precompleted tax return form and most common points to consider when checking one’s taxation. The speaker is from the Finnish tax administration. The event will be in English.
https://flamma.helsinki.fi/en/HY334929

*Finnish**Working Culture17.4.*

Uusille ulkomaalaisille työntekijöille tarkoitettu koko päivän koulutus, jossa käsitellään suomalaista työkulttuuria ja Helsingin yliopistoa työpaikkana. Tarkoitus on jakaa kokemuksia ja etsiä vastauksia mahdollisiin kulttuurisiin kysymyksiin. Kurssia suositellaan uusille ulkomaalaisille työntekijöille tai apurahatutkijoille, jotka eivät ole työskennelleet Suomessa aikaisemmin.

A one day training session aimed at new foreign employees. The training discusses Finnish working culture and the University of Helsinki as a working place. The aim is to share experiences and find answers to possible cultural questions. The course is recommendable to all new employees or grant researchers who have not worked in Finland before.

Koulutusten lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuskalenteri Henkassa (pl. tilaisuus 21.4.), muistathan ilmoittautua.
http://www.helsinki.fi/henkilostokoulutuskalenteri>  Jos et pääse kirjautumaan Henkkaan, voit ilmoittautua lähettämällä sähköpostia osoitteeseen hrd@helsinki.fi

Read more and sign up for all the trainings (excl. event on 21st April) at Henkka training calendar
http://www.helsinki.fi/trainingcalendar. If you cannot sign in, you can also send and e-mail to hrd@helsinki.fi

************

Kevättäkohti/Wishing you a nice spring,

Kansainväliset henkilöstöpalvelut


INFONIn kotisivu WWW:ssä: http://www.physics.helsinki.fi/ajankohtaista/infoni/viimeisin.htm. Infoniin tarkoitettu materiaali pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen Mikko.Toriseva@helsinki.fi otsikolla Infoniin. Jos haluat Infonin sähköpostiisi, lähetä viesti osoitteeseen majordomo@helsinki.fi, viesti-kenttään subscribe fyl-infoni, aiheella ei väliä. Vastaavasti jos et enää halua Infonia, lähetä em. osoitteeseen viesti sisällöllä unsubscribe fyl-infoni.