infoni.15-06-17FYSIIKAN LAITOS
INFONI NRO MDCCCXLVII
17.6.2015

VÄITÖKSIÄ
Johanna Patokoski väittelee pe 26.6. klo 12 Physicumin auditoriossa E204 aiheesta "Influence of source types and source areas on the concentrations of volatile organic compounds in Southern Finland". Vastaväittäjänä on tohtori Steffen Noe (Eesti Maaülikool, Viro), ja kustoksena on professori Timo Vesala.

Aleksi Leino väittelee pe 17.7. klo 12 Physicumin auditoriossa E204 aiheesta "Atomistic simulations of swift heavy ion irradiation effects in silica". Vastaväittäjänä on professori Bill Weber (University of Tennessee), ja kustoksena on professori Kai Nordlund.

FYSIIKAN LAITOKSEN INNOVAATIOSEMINAARI 20.8.2015
Fysiikan laitoksen innovaatioseminaari 20.8.2015

Fysiikan laitos on yksi yliopiston aktiivisimpia keksintöilmoitusten tekijöitä. Laitoksen korkeatasoisessa tutkimustoiminnassa on varmasti edelleen potentiaalia lisätä tätä. Helsingin yliopiston innovaatiopalvelut (HIS) järjestää yhdessä fysiikan laitoksen kanssa nimenomaan fysiikan laitoksen tutkijoille suunnatun informaatio- ja keskustelutilaisuuden torstaina 20.8.2015 kello 14:00 alkaen Physicumin salissa E207.

Seminaarin ohjelma:

    Tilaisuuden avaus (Hannu Koskinen)
    Innovaatiotoiminta Helsingin yliopistossa (HIS, Kari Sinivuori ym.)
    Case: TUTLI:stä yritystoiminnaksi (Juhani Huovelin)
    Case: Ideasta TUTLI:ksi (Heikki Junninen)
    Keskustelua


Toivon runsasta osanottoa
Hannu Koskinen


Hannu Koskinen, Professor in Space Physics
Head of Department

OPETUKSEN TUKI TIEDOTTAA - SYKSYN KURSSITARJONTAA
(English summary: We will offer traditional pedagogical and teaching improvement courses Yliopistopedagogiikka 1, Yliopistopedagogiikka 2, and Tehoa pienryhmäohjaukseen.  Unfortunately, this time the courses are all in Finnish. Sorry. - JT)

Hei kaikki,

ML-tiedekunnan opetuksen tuki tarjoaa syksyllä ainakin kolme kurssia:

50054 Tehoa pienryhmäohjaukseen, 24.8. - 30.8.
50057 Yliopistopedagogiikka 1, 31.8. - 18.10.
50058 Yliopistopedagogiikka 2, 26.10. - 13.12.

Tehoa pienryhmäohjaukseen on tarkoitettu kaikille opettajille ja tutkijoille, jotka haluavat saada ideoita harjoitusten tai labrojen ohjaukseen.  Kurssi pidetään intensiivikurssina maananataista 24.8. perjantaihin 28.8. joka päivä klo 12:15 - 16:00, sali Exactum CK107.  Kurssi on avoin myös kandi- ja maisteriopiskelijoille, kunhan he ovat yliopistolla opettajina tai ohjaajina.

Yliopistopedagogiikka 1 -kurssilla (YP1) käydään läpi hyvän opetuksen ja tehokkaan oppimisen perusteita.  Kurssilla on kaksi ryhmää.  Ensimmäinen ryhmä kokoontuu tiistaisin klo 12-16.  Toinen ryhmä kokoontuu torstaisin klo 9-13.  Molempien ryhmien sali on Exactum CK107.  Lisäksi kurssiin kuuluu opintopiirimäistä ryhmätyöskentelyä.  Kurssin lähiopetuskerrat ovat viikoilla 36, 37, 39, 40 ja 42.  Viikoilla 38 ja 41 ei siis ole lähiopetuskertoja.  Kurssi on tarkoitettu opettajille, tutkijoille ja jatko-opiskelijoille.  Emme ota mukaan kandi- tai maisteriopiskelijoita.

Yliopistopedagogiikka 2 -kurssilla (YP2) käydään läpi osallistujien omaa opetusta ja opetuksen kehittämistä.  YP1-kurssin tapaan kurssilla on kaksi ryhmää: tiistai klo 12-16 ja torstai klo 9-13, CK107.  Kurssiin kuuluu opintopiirimäistä työskentelyä ja toisten opetuksen seuraamista ja arviointia.  Kurssin lähiopetuskerrat ovat viikoilla 44, 45, 47, 48 ja 50.  Viikoilla 46 ja 49 ei ole lähiopetuskertoja.  Kurssille tulijoilta vaaditaan hyväksytty YP1-kurssin suoritus.  Emme ota mukaan kandi- tai maisteriopiskelijoita.

Tervetuloa mukaan kursseille!  Kaikki kolme kurssia löytyvät Oodista (https://weboodi.helsinki.fi).  Lisäksi YP1- ja YP2-kurssit löytyvät Henkasta: https://uusikukko.halvi.helsinki.fi:444/cas/login

Terveisin

Juha
--
Juha Taina, Senior Lecturer in University Pedagogy, Faculty of Science

DEAR INTERNATIONAL EMPLOYEE OF THE FACULTY OF SCIENCE - PLEASE REPLY BY 19 JUNE 2015
This is an invitation to participate in a study to find out what challenges international employees face when they are integrating into the Finnish working community in the Faculty of Science at the University of Helsinki.

The results of this study will be used to improve the work communities and the wellbeing at work for international employees at our faculty. The study is truly confidential. The answers are given anonymously, and individual participants cannot be identified in the study results. For the study to be successful, it is very important that precisely you answer the questionnaire.

Please reply to the questionnaire by using the online form at:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/60439/lomake.html


For more details about the study, please contact the undersigned.

Thank you in advance for your valuable response!

With kind regards,

Pauliina Pajunen
Financial and Human Resources Secretary
Department of Computer Science (on study leave)

pauliina.pajunen@helsinki.fi

KESKUSTELUA KUMPULAN KAMPUKSEN HALLINNON JA PALVELUIDEN KEHITTÄMISEN SUUNNASTA - POIKKEA POP-UP TYÖPAJASSA
Vuonna 2014 yliopistossa toteutettiin projekti, jonka tavoitteena oli löytää keinoja luoda parempia edellytyksiä yliopiston hallintohenkilöstön osaamisen kehittämiselle ja johtamiselle. Yksi projektin loppuraportin keskeisiä ehdotuksia oli, että hallinnon tulisi toimia paremmin kokonaisuutena. Onko nykyinen toimintamallimme liian sirpaloitunut ja estääkö se yksilön ja toiminnan kannalta tarkoituksenmukaista osaamisen johtamista ja kehittymistä?

Tämän projektin jatkona selvitetään erilaisia vaihtoehtoja muodostaa yliopiston hallinnosta nykyistä suurempia toiminnallisia kokonaisuuksia, esimerkiksi kampusten mittakaavassa. Mitä tämä voisi tarkoittaa Kumpulan kampuksella, mitä hyötyjä ja haasteita se toisi mukanaan, mitä mahdollisuuksia?

Näitä kysymyksiä Kumpulan kampuksen hallintohenkilöstö voi tulla pohtimaan POP UP -työpajaan 21.8. klo 9.00-12.00.  Paikkana on Exactum A118.

POP UP -työpaja toimii nonstop-periaatteella - voit piipahtaa sinne oman aikataulusi mukaan jakamaan näkemyksiäsi ja ajatuksiasi.

Tervetuloa osallistumaan ja vaikuttamaan!

Hallintopalvelujohtaja Antti Savolainen

DISCUSSION ON THE DEVELOPMENT OF ADMINISTRATION AND SERVICES IN KUMPULA - PAY A VISIT TO A POP UP WORKSHOP

In 2014 the University of Helsinki carried out a project to create better conditions for the competence development and management of administrative staff. One of the key proposals in the project's final report was that administration should function better as an integrated whole. Is our current operational model too fragmented, and does it prevent individuals and operations from developing and managing competence in a way that is appropriate to both?

As a continuation of this project, various options will now be explored to integrate the University's administration into larger operational units (e.g., on the campus level). What would this mean on the Kumpula Campus, what benefits and challenges would it bring, and what opportunities would it offer?

Administrative staff, please join us to consider these questions in a pop-up workshop on Friday, 21 August,  from 9.00 to 12.00 at Exactum A118.

You can pop by this "non-stop" workshop when it suits your schedule and share your thoughts and views.

Join us and make a difference!

Antti Savolainen, Director of Administrative Services

POP UP-VERKSTAD - DELTA I DISKUSSIONEN OM I VILKEN RIKTNING FÖRVALTNINGEN OCH TJÄNSTERNA SKA UTVECKLAS

Universitetet genomförde 2014 ett projekt som hade som mål att finna sätt att skapa bättre förutsättningar för kompetensutveckling och kompetensledning för universitetets förvaltningspersonal. Ett av de viktigaste förslagen i projektets slutrapport var att förvaltningen kunde fungera bättre som en helhet. Är vår nuvarande organisationsmodell för splittrad, och hindrar den en ur individens och verksamhetens synvinkel ändamålsenlig kompetensledning och kompetensutveckling?

Som en fortsättning på projektet utreds nu vilka olika alternativ det finns om man vill bilda större funktionella förvaltningsenheter som t.ex. kan omfatta hela campus. Vad kan det betyda för Kumpula campus, vilken nytta, vilka krav och vilka möjligheter kan det föra med sig?

Fredagen den 21 augusti kl. 9.00-12.00 kan Kumpula campus förvaltningspersonal diskutera frågorna i en POP UP-verkstad i Exactum A118.

POP UP-verkstaden fungerar enligt nonstop-principen - man kan titta in när det passar och dela med sig av sina åsikter och tankar.

Välkommen att delta och påverka!

Antti Savolainen, direktör för förvaltningstjänster


INFONIn kotisivu WWW:ssä: http://www.physics.helsinki.fi/ajankohtaista/infoni/infoni.html. Infoniin tarkoitettu materiaali pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen Mikko.Toriseva@helsinki.fi otsikolla Infoniin. Jos haluat tiedon Infonin ilmestymisestä sähköpostiisi, lähetä viesti osoitteeseen majordomo@helsinki.fi, viesti-kenttään subscribe fyl-infoni, aiheella ei väliä. Vastaavasti jos et enää halua Infonia, lähetä em. osoitteeseen viesti sisällöllä unsubscribe fyl-infoni.