infoni.15-08-19FYSIIKAN LAITOS
INFONI NRO MDCCCL
19.8.2015

SEMINAAREJA
Kosmologian seminaari ke 26.8. klo 14.15, Physicum A315, Tommi Markkanen (Imperial College, Lontoo) : "Spacetime curvature and the Higgs stability before and after inflation".

Matemaattisen fysiikan seminaari ke 19.8. klo 14, Exactum D123, Wojciech De Roeck (University of Leuven, Belgia): "Many-body localization".

APULAISPROFESSORIN TEHTÄVIEN TÄYTTÄMISEEN LIITTYVIÄ OPETUSNÄYTTEITÄ
Perjantaina  21.8. pidetään Physicumin salissa E207 klo 15.00 - 17.00 opetusnäytteet kahden apulaisprofessorin tehtävän täyttämiseen liittyen. Opetusnäytteen pituus on 25 minuuttia, jonka jälkeen on varattu 5 minuuttia kysymyksille ja keskustelulle. Opetusnäyte pidetään opetusnäytteen antajan valitsemasta aiheesta. Luento suunnataan ko. alan perus- tai aineopintovaiheen opiskelijoille (2.-3. vuoden kandidaattiopinnot).

FT Mikael Ehn pitää kokeellisen aerosolifysiikan apulaisprofessorin tehtävää varten koeluennon aiheesta "Aerosolihiukkasten ilmastovaikutukset".

TkT Mikko Voutilainen pitää kokeellisen alkeishiukkasfysiikan apulaisprofessorin tehtävää varten koeluennon aiheesta “Radioaktiivisuus, ROOT ja stokastinen prosessi”.

Opetusnäytteet ovat julkisia, tervetuloa kuulemaan!

Opetustaitotoimikunnan puheenjohtaja, professori Edward Haeggström

ETSITKÖ RATKAISUJA YMPÄRISTÖHAASTEISIIN? / IS YOUR RESEARCH AIMING TO FIND SOLUTIONS TO ENVIRONMENTAL CHALLENGES?
Maj ja Tor Nesslingin Säätiön apurahahaku on avautunut ja jatkuu 11.9.2015 saakka.

Säätiö tukee laajasti ympäristönsuojeluun liittyvää tieteellistä tutkimusta (luonnontieteellistä, teknistä ja yhteiskunnallista) sekä tutkimustuloksista tiedottamista. Säätiö painottaa hankkeiden ratkaisuhakuisuutta, yhteiskunnallista relevanssia ja yhteistyötä eri tahojen kesken.

Tutkimusapurahaa voi hakea väitöskirja- ja väitöksen jälkeiseen tutkimukseen.

Säätiön apurahoja haetaan sähköisen E-Nessi- järjestelmän kautta. Apurahan kriteerit ja hakuohjeet löytyvät säätiön verkkosivuilta www.nessling.fi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maj and Tor Nessling Foundation  general call for grant applications is open in August 10-September 11, 2015.

The Foundation supports scientific research on environmental protection (natural, technical and social sciences) and the communication of research findings. The Foundation emphasizes on environmental research that is solution-oriented and promotes collaboration.

Grants for research projects can be applied for PhD- or Post doctoral projects.

The Foundation uses the electronic system E-Nessi for grant applications.  The criteria for grant and application instructions can be found at www.nessling.fi.


INFONIn kotisivu WWW:ssä: http://www.physics.helsinki.fi/ajankohtaista/infoni/infoni.html. Infoniin tarkoitettu materiaali pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen Mikko.Toriseva@helsinki.fi otsikolla Infoniin. Jos haluat tiedon Infonin ilmestymisestä sähköpostiisi, lähetä viesti osoitteeseen majordomo@helsinki.fi, viesti-kenttään subscribe fyl-infoni, aiheella ei väliä. Vastaavasti jos et enää halua Infonia, lähetä em. osoitteeseen viesti sisällöllä unsubscribe fyl-infoni.