infoni.15-09-23FYSIIKAN LAITOS
INFONI NRO MDCCCLV
23.9.2015

SEMINAAREJA

FL/HIP:n seminaari ti 29.9. klo 10.15, Physicum A315, Jose Miguel No (University of Sussex, Englanti): "Probing the electroweak phase transition at LHC and beyond".

Matemaattisen fysiikan seminaari ke 30.9. klo 14, Exactum D123, David Radnell (Aalto ja American University of Sharjah): "From conformal field theory to Teichmüller theory and back".

Tähtitieteen seminaari pe 25.9. klo 14.15, Physicum D112, Seppo Mikkola (Turku): "Regularization of few-body dynamics".

VÄITÖS
Touko Kaasalainen väittelee pe 25.9. klo 12 Exactumin auditoriossa B123 aiheesta "Optimizing computer tomography examinations by using anthropomorphic phantoms and MOSFET dosimeters". Vastaväittäjänä on professori Miika Nieminen Oulun yliopistosta, ja kustoksena on professori Sauli Savolainen.

CERNIN TULEVA JOHTAJA GIANOTTI SEMINAARISSA
KUTSU

    seminaariin 6.10.  – pääpuhujana CERNin tuleva pääjohtaja Fabiola  Gianotti

    Suomalainen Tiedeakatemia, Italian Suomen suurlähetystö ja Italian kulttuuri-instituutti järjestävät seminaarin

    The Brilliance of Science – the Role of Women in International Science

    Aika                    Tiistai 6.10. klo 16.30

    Paikka               Helsingin yliopisto, Kumpulan kampus, Exactum, Lars Ahlfors Auditorium,

    Seminaariin on vapaa pääsy. Tervetuloa!

    Programme

    Opening Words – Academy Professor Eva-Mari Aro

    Ambassador’s Remark – The Ambassador of Italy, Mr. Giorgio Visetti

    Welcome Address – Minister of Education and Culture, Ms. Sanni Grahn-Laasonen

    CERN: Much More than Fundamental Research

             Dr. Fabiola Gianotti, Research Physicist, CERN Director-General designate

    The Approach and Contribution of Women to Push for Progress in Science

             Professor Angela Bracco, University of Milan and INFN Milano

    Towards Gender Equality in Finnish Top Science

             Academician, Professor Irma Thesleff, University of Helsinki

    Coffee and refreshments


    Seminaarin ohjelma: http://www.acadsci.fi/tilaisuudet/brilliance.htm

    Lisätietoja:

    Suomalainen Tiedeakatemia, toimistopäällikkö Leila Sarajärvi, puh. 050 4620 890, leila.sarajarvi@acadsci.fi

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA MUKANA TEKNIIKAN PÄIVILLÄ
Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on mukana valtakunnallisilla Tekniikan päivillä loka-marraskuun vaihteessa:  http://tekniikanpaivat.fi/

Helsingin yleisöpäivän ohjelma Porthaniassa la 7.11. kello 9-17 on tässä: http://tekniikanpaivat.fi/helsinki/

Tervetuloa mukaan!

Minna Meriläinen-Tenhu

SCIENCE SLAM IS GATHERING PERFORMERS
Faculty of Science is strongly involved in making the Technology days – Tekniikan päivät - in Helsinki in November. Enthusiastic science slam performers are now wanted.  Application deadline is October 9th, 2015.  Please, read more below!

Best regards, Minna Meriläinen-Tenhu, Press officer

Slammers wanted for ScienceSLAM Helsinki! Are you enthusiastic about science and you want to share your excitement with the public? It doesn't matter whether you are a bachelor student or professor: take your research out of the dusty offices, study chambers, libraries and laboratories and bring it to life on the stage of science slam!

What is science slam?
Battle head-to-head for the hearts of the audience by presenting any topic related to your own research. You have 10 minutes time to perform - sing it, dance it, sugar-coat it! The only limitation is your own imagination!

When and Where?
The 8th ScienceSLAM Helsinki will be held in association with Technology Academy Finland (www.taf.fi) and Tekniikan päivät (http://tekniikanpaivat.fi/), on the 6th of November 2015 at Elmun baari (www.elmunbaari.fi). Doors open at 7PM, the program starts at 8PM, after party with dj miss MJ. The entrance is free of charge.
 
How to participate?
Fill in the application form at our website www.scienceslam.fi. Application deadline: October 9th , 2015.
For more information visit our webpage www.scienceslam.fi or follow us on facebook (ScienceSLAM Helsinki). You can also contact us by email helsinki@scienceslam.fi .

Kind regards,
The science slam team

YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT ALKAVAT / SAMARBETSFÖRHANDLINGARNA BÖRJAR / COOPERATION NEGOTIATIONS TO BEGIN
Helsingin yliopisto antoi 22. syyskuuta 2015 yhteistoimintaneuvottelujen neuvotteluesityksen henkilöstöryhmien edustajille. Osapuolet sopivat, että neuvottelut aloitetaan 30.9.2015.

Helsingin yliopiston hallitus päätti 16. syyskuuta käynnistää muutosohjelman, jolla tavoitellaan 86 miljoonan euron säästöjä. Tämä merkitsee yhteistoimintamenettelyn käynnistämistä henkilöstön vähentämiseksi enintään 1 200 henkilöllä. Työnantaja antoi 22.9. henkilöstön edustajille yhteistoimintalain mukaisen neuvotteluesityksen asiasta.

Mahdolliset irtisanomiset ja muut toimenpiteet, joista yhteistoimintaneuvotteluissa keskustellaan, on tarkoitus panna toimeen vuoden 2016 aikana.

Työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen edustajien yhteiset infotilaisuudet henkilöstölle muutosohjelmasta ja sen toimenpiteistä järjestetään eri kampuksilla seuraavasti:
Kumpula:  to 24.9.2015 klo 9.15, Exactum A111
Viikki: ma 28.9.2015 klo 12-13, Infokeskus Korona, luentosali 1
Keskusta: ma 28.9.2015 klo 15-16, Porthanian sali P1
Meilahti: ti 29.9.2015 klo 15.15 BM iso luentosali
Kv-henkilöstö: ke 30.9.2015 klo 16.30-17.30, PR pieni juhlasali
Tilaisuuksissa käsitellään muutosohjelmaa, yt-prosessia ja tiedonkulkua prosessin aikana. Henkilöstölle on varattu mahdollisuus esittää kysymyksiä. Suomen- ja englanninkielinen tilaisuus videoidaan ja videot julkaistaan Flammassa viimeisen tilaisuuden jälkeen. Tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

Yt-ilmoituksen koko teksti Flammassa: https://flamma.helsinki.fi/fi/Helsingin-yliopiston-yhteistoimintaneuvottelut-alkavat

--------------------------------------------------------

Helsingfors universitet överlämnade den 22 september 2015 en förhandlingsframställning om samarbetsförhandlingar till personalgruppernas företrädare. Parterna kom överens om att förhandlingarna inleds den 30 september 2015.

Helsingfors universitets styrelse fattade den 16 september 2015 beslutet att starta ett förändringsprogram med målet att åstadkomma 86 miljoner euro i besparingar. Det innebär att samarbetsförfarande inleds för att minska antalet anställda med högst 1 200 personer. Den 22 september överlämnade arbetsgivaren i enlighet med lagen om samarbete inom företag en förhandlingsframställning till personalens företrädare. Förhandlingsframställningen kommer att publiceras på svenska på sidan Förändringsprogrammet senare denna vecka.

Avsikten är att eventuella uppsägningar och andra åtgärder som behandlas i samarbetsförhandlingarna ska verkställas under 2016.

Arbetsgivarens och personalgruppernas gemensamma informationstillfällen om förändringsprogrammet och programmets åtgärder ordnas på universitetets campus enligt följande:
Gumtäkt: to 24.9.2015 kl. 9.15, Exactum A111
Vik: må 28.9.2015 kl. 12-13, Infocenter Korona, sal 1
Centrum: må 28.9.2015 kl. 15-16, Porthania sal P1
Mejlans: ti 29.9.2015 kl. 15.15 BM stora föreläsningssalen
Internationell personal: ons 30.9.2015 kl. 16.30-17.30, PR lilla festsalen
Vid informationstillfällena behandlas förändringsprogrammet, samarbetsförhandlingarna och informationen under processen. Personalen har möjlighet att ställa frågor. Ett informationstillfälle och informationstillfället som hålls på engelska videofilmas och kommer att kunna ses i Flamma efter det sista informationstillfället. Ingen förhandsanmälan.

Hela texten om samarbetsförhandlingarna i Flamma: https://flamma.helsinki.fi/sv/helsingin-yliopiston-yhteistoimintaneuvottelut-alkavat

------------------------------------------------------------

Yesterday, on 22 September 2015, the University of Helsinki issued a proposal for cooperation negotiations to the representatives of staff groups. The parties agreed that the negotiations will begin on 30 September 2015.

The Board of the University of Helsinki decided on 16 September to launch a change programme with the aim of saving 86 million euros. This meant that cooperation procedures will be initiated in order to reduce the number of personnel by 1,200 at the most. In accordance with the Act on Cooperation in Undertakings, the employer issued on 22 September a proposal for negotiations to staff representatives. The Swedish- and English-language translations of the proposal will be available later and posted on the Change Programme site.

Potential terminations and other measures discussed in the cooperation negotiations will be implemented during 2016.

The employer and representatives of staff organisations will hold common information sessions on the Change Programme and the resulting measures. The campus-specific sessions will take place as follows:
Kumpula: Thu 24 Sept. 2015 at 9.15, Exactum A111
Viikki: Mon 28 Sept. 2015 at 12.00-13.00, Korona Information Centre, lecture room 1
City Centre: Mon 28 Sept. 2015 at 15.00-16.00, Porthania, lecture room 1
Meilahti: Tue 29 Sept. 2015 at 15.15, Biomedicum, lecture hall 1
International staff: Wed 30 September 2015 at 16.30-17.30, University Main Building, Small Hall
The information sessions will present the Change Programme, cooperation procedure and dissemination of information during the process. Time has been reserved for questions from the staff. The Finnish- and English-language sessions will be videoed. The videos will be posted on Flamma after the sessions. No advance registration is required.

The full text about the cooperation negotiations: https://flamma.helsinki.fi/en/Cooperation-negotiations-to-begin-at-the-University-of-Helsinki


INFONIn kotisivu WWW:ssä: http://www.physics.helsinki.fi/ajankohtaista/infoni/infoni.html. Infoniin tarkoitettu materiaali pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen Mikko.Toriseva@helsinki.fi otsikolla Infoniin. Jos haluat tiedon Infonin ilmestymisestä sähköpostiisi, lähetä viesti osoitteeseen majordomo@helsinki.fi, viesti-kenttään subscribe fyl-infoni, aiheella ei väliä. Vastaavasti jos et enää halua Infonia, lähetä em. osoitteeseen viesti sisällöllä unsubscribe fyl-infoni.