infoni.15-10-28FYSIIKAN LAITOS
INFONI NRO MDCCCLX
28.10.2015

SEMINAAREJA

FL/HIP:n seminaari ti 3.11. klo 10.15, Physicum A315, Lene Bryngemark (Lund): "Search for physics beyond the Standard Model using dijet distributions in ATLAS".

Kosmologian seminaari ke 4.11. klo 14.15, Physicum A315, Michael Joyce (Université Pierre et Marie Curie - Paris VI): "Non-linear structure formation in scale free cosmological models".

OPETTAJA, VIELÄ EHDIT EHDOTTAA KURSSIKIRJAHANKINTOJA ENSI VUODELLE - COURSEBOOK SUGGESTIONS FOR NEXT YEAR
Onko ensi vuoden kurssillesi jo nyt tiedossa isoja kurssikirjamuutoksia tai kurssikirjahankintoja? Kurssikirjoihin on jäljellä jonkin verran tälle vuodelle budjetoitua rahaa. Kannattaa toimia heti, sillä ensi vuoden budjetista on tulossa tiukka.

Ota pe 30.10.2015 mennessä yhteyttä Kumpulan kampuskirjaston paikallispalvelu- ja aineistovastaavaan Antti Virrankoskeen osoitteella Antti.Virrankoski@helsinki.fi

Teachers, are you planning to add or change coursebooks for your courses next year? There is some money left for coursebook purchases, budgeted for 2015. Act quickly, as next year's budget will be quite rigorous.

You can send your suggestions to Antti Virrankoski (address above) by October 30, 2015.

RESEARCH SERVICES NEWSLETTER
KONE-FUDAN NORDIC CENTRE GRANTS FOR RESEARCH 2016
The Finnish member universities of the Nordic Centre at Fudan University announce two scholarships for research to be carried out in China.
https://flamma.helsinki.fi/en/researchers/en-kone-fudan-nordic-centre-grants-for-research-2016

PRE-ANNOUNCEMENT OF THE 2015 BONUS CALL BLUE BALTIC
The Joint Baltic Sea Research and Development Programme (BONUS) pre-announces the 2015 competitive research call Blue Baltic.
https://flamma.helsinki.fi/en/researchers/en-2015-bonus-call-blue-baltic

DAN DAVID PRIZE AND SCHOLARSHIPS 2016
The Dan David Prize is awarded to individuals and institutions with proven, exceptional excellence and contribution to humanity in the sciences, arts, humanities, public service and business.
https://flamma.helsinki.fi/fi/tutkimusasiat/dan-david-prize-2016

H2020 MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ITNs - INFO SESSION FOR THE 2016 CALL APPLICANTS
Research affairs/Research funding services will organise two info sessions on the ITN call. These sessions are with the same content and they will be held either in Finnish, or in English, if applicable.
https://flamma.helsinki.fi/en/researchers/infosession-msca-itn-2016-call-applicants

"AND ACTION, IMPACT CLINIC FOR RESEARCHERS" CONTINUES DURING THE AUTUMN
How does your research improve the world? Turn your ideas into action and get funded!  “And Action Impact Clinic” is targeted to the researchers of all fields. In addition, an Impact Workshop to be organized with Tekes in November.
https://flamma.helsinki.fi/en/notifications/And-Action-Impact-Clinic-starts-again

HOW TO WRITE A COMPETITIVE PROPOSAL FOR HORIZON 2020
A half-day course with the aim of training researchers, research managers and research support services in writing professional and competitive proposals for the Horizon 2020.
https://flamma.helsinki.fi/en/researchers/en-how-to-write-competitive-proposal-for-horizon-2020

Javier Caldentey, PhD, Docent
Senior Advisor
Research Funding Services
PO Box 33 (Yliopistonkatu 4)
+358-2941 23349
javier.caldentey@helsinki.fi

POP UP -TYÖPAJA TUTKIMUSPALVELUJEN ORGANISOITUMISESTA / POP UP WORKSHOP ON THE ORGANIZATION OF RESEARCH SERVICES
Rehtori asetti lokakuun alussa Uusi palveluorganisaatio -projektin, jonka tehtävänä on valmistella uutta yliopiston laajuista palveluorganisaatiota johon yhdistyy nykyinen hallintohenkilöstö keskushallinnosta ja yksiköistä. Projektiryhmän työn tukena toimii kuusi eri hallinnon sektoreilla toimivaa suunnitteluryhmää.

Tutkimuspalvelut-suunnitteluryhmä toivottaa kaikki sektorillaan työskentelevät henkilöt tervetulleeksi jakamaan ideoitaan ja näkemyksiään uudistuksesta Viikin kampuksella järjestettävään pop up -työpajaan 29.10., lisätiedot Flammassa:
https://flamma.helsinki.fi/fi/tiedotteet/tutkimuspalvelut-pop-up

Kutsu koskee tiedekuntien, laitosten, erillislaitosten, keskushallinnon ja palveluyksiköiden työntekijöitä, joiden tehtävät liittyvät tutkimushallintoon, -palveluihin, innovaatiopalveluihin tai tohtorikoulutukseen. Työpajaan ovat tervetulleita kertomaan näkemyksiään myös opetus- ja tutkimushenkilöstön, akateemisen johdon ja muiden kuin tutkimuspalvelut-sektorien edustajat.


In English:

The rector decided in the beginning of October to start the New Service Organisation project. The project's task is to prepare the reorganisation of the university's administration into a single service organisation joining the administrative staff of central administration, faculties and departments. Six service specific subgroups assist the project group in its work.

The subgroup on research services welcomes all people working in its sector to share their ideas for and views on the reorganisation in a pop up event on Viikki campus Oct 29, more information in Flamma:
https://flamma.helsinki.fi/en/notifications/pop-up-organization-of-research-services

The event is targeted to the personnel of faculties, departments, independent institutes, central administration and service units who work in research administration and services, innovation services, and doctoral training. Also teaching and research staff, academic leadership and people working on other administrative sectors than research services are welcome to attend.

Ystävällisin terveisin / Best regards,

Jussi Alho

Tutkimuspalvelut-suunnitteluryhmän sihteeri Secretary of the research services subgroup

--
Jussi Alho, PhD
Senior Advisor
Capacity Building in Research Funding and Impact Research Affairs University of Helsinki

KUMPULA WOMEN'S NETWORK
Professor Hanna Vehkamäki, Dept. of Physics, and Doctoral Student Paola Elefante, Dept. of Maths & Statistics, invite everybody to join them for an informal lunch & a discussion on Monday November 9th at 12, meeting in the Dynamicum lobby.

For more information about women in science at HY, check out our blog:

blogs.helsinki.fi/kumpulawomen/

(contributors wanted!)

Welcome!

***

Professori Hanna Vehkamäki, fysiikan laitos, ja tohtoriopiskelija Paola Elefante, matematiikan ja tilastotieteen laitos, kutsuvat kanssaan lounaalle kaikki kiinnostuneet.

Tutkijanaisten yhteistyöverkosto Kumpulassa: Lounastapaaminen on Dynamicumissa maanantaina 9.11. kello 12 alkaen. Kokoontuminen on aulassa.

Lisätiedot tiedenaisien HY:ssa löydetään meidän blogista:

blogs.helsinki.fi/kumpulawomen/

(contributors wanted!)

Tervetuloa mukaan!


--

Paola Elefante
Mathematics Doctoral Candidate
University of Helsinki, Inverse Problems Group
paola.elefante@helsinki.fiINFONIn kotisivu WWW:ssä: http://www.physics.helsinki.fi/ajankohtaista/infoni/infoni.html. Infoniin tarkoitettu materiaali pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen Mikko.Toriseva@helsinki.fi otsikolla Infoniin. Jos haluat tiedon Infonin ilmestymisestä sähköpostiisi, lähetä viesti osoitteeseen majordomo@helsinki.fi, viesti-kenttään subscribe fyl-infoni, aiheella ei väliä. Vastaavasti jos et enää halua Infonia, lähetä em. osoitteeseen viesti sisällöllä unsubscribe fyl-infoni.