infoni.15-12-02FYSIIKAN LAITOS
INFONI NRO MDCCCLXV
2.12.2015

SEMINAAREJA

Kosmologian seminaari to 3.12. klo 14.15, Physicum A311, Kwan Chuen Chan (Institut de Ciencies de l'Espai, Bellaterra, Espanja): "Halo clustering in Lagrangian space".

Tähtitieteen seminaari pe 4.12. klo 10.15, Physicum D117, Till Sawala: "The APOSTLE simulations: solutions to the Local Group's cosmic puzzles".

Tähtitieteen seminaari ti 8.12. klo 10.15, Physicum D117, Massimiliano Bonamente: "Detection of a possible WHIM filament towards PG 1116+215 with Chandra and HST".

UUSIEN PROFESSORIEN JUHLALUENNOT / NEW PROFESSORS' INAUGURAL LECTURES
Uusien professorien juhlaluennot tänään 2.12.2015 pidetään yliopiston päärakennuksessa.

Matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta mukana ovat:

klo 14.15 Fysiikan professori Ismo Koponen: Didaktinen fysiikka suuntaamassa fysiikan aineenopettajankoulutusta  (sali 5, uusi puoli)

klo 14.45 Matematiikan professori Tuomas Hytönen: Matematiikan selkeys (sali 5, uusi puoli)

Lisätiedot: https://www.helsinki.fi/fi/professorien-juhlaluennot-0.

YLIOPISTONLEHTORI KIMMO TUOMINEN PALKITTIIN MAGISTER BONUS -PALKINNOLLA
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta palkitsi vuosijuhlassaan fysiikan laitoksen yliopistonlehtori Kimmo Tuomisen Hyvä Opettaja – Magister Bonus -palkinnolla. Ehdotus vuosittain jaettavan palkinnon saajasta tulee opiskelijoilta, ja valintakriteereistä ja saajasta päättää ylioppilaskunnan hallitus.

Fysiikan laitos onnittelee!

OPISKELIJOIDEN HARJOITTELUPAIKKOJEN TARJOAMINEN VUODELLE 2016
Yliopistojen ura- ja rekrytointipalvelut markkinoivat yhteistyössä Valtion työmarkkinalaitoksen kanssa ministeriöille ja virastoille tuettua harjoittelujärjestelmää, jonka puitteissa toteutetaan opintoihin liittyvää harjoittelua. Harjoittelijan palkkaukseen on mahdollista saada yliopistoilta rahallista tukea mutta myös kaikkien harjoittelupaikkojen odotetaan osallistuvan palkkauskustannuksiin vähintään yhden kuukauden osalta. Parhaassa tapauksessa työnantaja maksaa kaikki kustannukset itse.

Helsingin yliopisto on toiminut harjoittelupaikkana niin omille kuin muidenkin yliopistojen opiskelijoille. Rekrytointikielto on koskenut myös harjoittelijoita yt-neuvottelujen ajan. Yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen ei kuitenkaan edellytetä rekrytointilupien saamista harjoittelijan palkkaamiseen. Harjoittelijoita rekrytoitaessa on tärkeää muistaa, ettei heitä saa käyttää työntekijöiden korvaamiseen, vaan kyse tulee olla aidosta harjoittelusta. Yksiköille tulee velvoite ilmoittaa ottamansa harjoittelijat sähköpostitse henkilöstö- ja lakiasioihin henkilöstöasiainpäällikkö Jaana Sirkiälle: jaana.sirkia@helsinki.fi.

Harjoittelupaikkaa voi tarjota täyttämällä toimeksiantolomake osoitteessa: http://www.aarresaari.net/, Ilmoita harjoittelupaikasta.  Jos haluaa hyödyntää yliopistojen tukea, tulee harjoittelupaikkatarjoukset toimittaa 16.12.2015 mennessä. Lomakkeeseen tulee merkitä selkeästi ”Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot” –kohdassa, paljonko työnantaja maksaa palkkauskustannuksista itse. Työnantajan kokonaan itse rahoittamia paikkoja voi tarjota ympäri vuoden. Paikkaa voi tarjota erityisesti myös ulkomaalaiselle opiskelijalle!

Helsingin yliopiston henkilöstö- ja lakiasiat suosittaa, että Helsingin yliopistossa työskentelevän harjoittelijan palkka määriteltäisiin vähintään Kelan työssäoloehtoihin kuuluvan vähimmäispalkan suuruiseksi (1 173 euroa/kk vuonna 2016). Eri yliopistojen maksaman tuen määrä vaihtelee, eikä se välttämättä kata em. vähimmäispalkkaa.

Helsingin yliopiston harjoittelutuen kokonaissummaa/kk vuodelle 2016 ei ole vielä määritelty. Yhden kuukauden kokopäiväisen harjoittelun tuki tulee kuitenkin sisältämään 1 173 euron vähimmäispalkan, lomarahan sekä vuoden vaihteessa tietoon tulevat työnantajan sivukulut.

Tarkemmat ohjeet harjoittelupaikan tarjoamisesta Helsingin yliopistosta:

http://www.helsinki.fi/urapalvelut/materiaalit/harjoittelu/Harjoittelupaikan_tarjoaminen_2016.pdf


Yliopistojen yhteinen harjoittelun markkinointikirje sekä Valtion työmarkkinalaitoksen ohjekirje

http://www.helsinki.fi/urapalvelut/materiaalit/harjoittelu/Yliopistojen_harjoitteluohjekirje_2016.pdf

http://www.helsinki.fi/urapalvelut/materiaalit/harjoittelu/VMn_harjoittelun_ohjekirje_2016.pdf

Lisätietoja Helsingin yliopiston tuetusta harjoittelujärjestelmästä: https://flamma.helsinki.fi/fi/yliopiston-tukema-harjoittelu

Kysymyksiin vastaa Merja Enkovaara-Pälvi: merja.enkovaara-palvi@helsinki.fi , 0405617772

Ystävällisin terveisin

Merja Enkovaara-Pälvi

Suunnittelija
Urapalvelut / Karriärservice / Career Services
PL 3 (Yliopistonkatu 2 F, yliopiston päärakennus 1. krs)
00014 Helsingin yliopisto
Tel +358 (0) 2941 22343


INFONIn kotisivu WWW:ssä: http://www.physics.helsinki.fi/ajankohtaista/infoni/infoni.html. Infoniin tarkoitettu materiaali pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen Mikko.Toriseva@helsinki.fi otsikolla Infoniin. Jos haluat tiedon Infonin ilmestymisestä sähköpostiisi, lähetä viesti osoitteeseen majordomo@helsinki.fi, viesti-kenttään subscribe fyl-infoni, aiheella ei väliä. Vastaavasti jos et enää halua Infonia, lähetä em. osoitteeseen viesti sisällöllä unsubscribe fyl-infoni.