infoni.16-01-20FYSIIKAN LAITOS
INFONI NRO MDCCCLXX
20.1.2016

SEMINAAREJA
Matemaattisen fysiikan seminaari ke 20.1. klo 15, Exactum D123, Ossi Niemimäki: "Chiral anomaly in curved backgrounds"

Tähtitieteen seminaari pe 22.1. klo 10.15, Physicum E206, Jyri Lehtinen: "Activity of young solar-type stars".

VEROKORTIT
Uudet verokortit voimaan 1.2.2016
Vanha työntekijä: Verokorttia ei enää tarvitse toimittaa työnantajalle, jos ei muutoksia verokortin tietoihin
Helsingin yliopisto saa verottajalta suorasiirrolla kaikkien niiden henkilöiden verotiedot, jotka ovat olleet työsuhteessa Helsingin yliopistolla 31.12.2015. Näiden työntekijöiden ei siis tarvitse toimittaa työnantajalle verokorttia, kun työnantaja saa verotiedot verottajalta suorasiirron avulla. Tällöin työnantaja käyttää automaattisesti samoja tietoja, mitä heidän kotiin saamassaan verokortissa lukee, ja verotustapana työnantaja käyttää verokortin A-vaihtoehtoa.
Palkan päätulon perusverokortissa on kaksi ennakonpidätyksen toimittamistapaa, palkkakausikohtaiseen tulorajaan perustuva oletusvaihtoehto (A) ja vuositulorajaan perustuva vaihtoehto (B). Palkansaaja voi valita kumpaa laskentatapaa työnantaja noudattaa eli laskeeko työnantaja ennakonpidätyksen palkkakausikohtaisia tulorajoja vai pelkästään vuositulorajaa käyttäen. Valintaa ei voi vaihtaa kesken vuoden, ei edes silloin, kun työnantaja vaihtuu.
Mikäli työntekijä haluaa käyttää vuositulorajaan perustuvaa vaihtoehtoa (rasti verokorttiin kohtaan B) tai haluaa käyttää suurempaa veroprosenttia (vuositulorajaa ei voi korottaa) kuin kotiin toimitetussa verokortissa, tulee työntekijän toimittaa muutettu verokortti henkilöstöpalveluihin mahdollisimman pikaisesti. Ohjeet verokortin toimittamiseksi löytyy lopusta. Työntekijä voi tarvittaessa pyytää verottajaa toimittamaan suoraan henkilöstöpalveluille kokonaan uuden muutosverokortin, jos kotiin toimitettuun verokorttiin tarvitsee tehdä muutoksia.

Uusi työntekijä: Verokortti toimitettava
Henkilöiden, jotka eivät ole olleet Helsingin yliopistolla työsuhteessa 31.12.2015, tulee toimittaa verokorttinsa henkilöstöpalveluihin joko sähköpostin liitteenä tai postitse mahdollisimman pikaisesti.

Verokortin toimittaminen
Vuositulorajaan perustuvat verokortit vaihtoehdolla B, muutosverokortit sekä uusien työntekijöiden verokortit toimitetaan henkilöstöpalveluihin joko sähköpostin liitteenä skannattuna osoitteeseen palkka@helsinki.fi (viestin otsikkokenttään teksti verokortti 2016 ja lisäksi tiedekunta/laitos/yksikkö, jossa työskennellään) tai paperilla Viikin henkilöstöpalveluihin mahdollisimman pikaisesti, kuitenkin 28.1.2016 mennessä.

Viikin henkilöstöpalvelut
Kumpulan, Meilahden ja Viikin yksiköt
- postiosoite: PL 62, 00014 Helsingin yliopisto
- käyntiosoite: Viikinkaari 11 A, 2. krs (Infotalo), Helsinki

Verokortin voi myös antaa oman tiedekunnan/laitoksen/yksikön henkilöstöasioiden hoitajalle, joka lähettää verokortin henkilöstöpalveluihin.


INFONIn kotisivu WWW:ssä: http://www.physics.helsinki.fi/ajankohtaista/infoni/infoni.html. Infoniin tarkoitettu materiaali pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen Mikko.Toriseva@helsinki.fi otsikolla Infoniin. Jos haluat tiedon Infonin ilmestymisestä sähköpostiisi, lähetä viesti osoitteeseen majordomo@helsinki.fi, viesti-kenttään subscribe fyl-infoni, aiheella ei väliä. Vastaavasti jos et enää halua Infonia, lähetä em. osoitteeseen viesti sisällöllä unsubscribe fyl-infoni.