infoni.16-05-18FYSIIKAN LAITOS
INFONI NRO MDCCCLXXXV
18.5.2016

SEMINAAREJA
FL/HIP:n seminaari to 19.5. klo 10.15, Physicum A315, Tobias Zingg: "How I learned to stop worrying and love fractional spin: A systematic approach to holographic anyonization".

Ilmakehätieteen seminaari pe 27.5. klo 14.15, Physicum E207, Ian Ford (University College London): "Entropy-reducing dynamics of a 'double demon'".

VÄITÖKSIÄ
Anna-Stiina Suur-Uski väittelee to 26.5. klo 12 Physicumin luentosalissa E204 aiheesta "Probing the cosmic microwave background - maps and noise covariance matrices". Vastaväittäjänä on professori Joseph Mohr (Ludwig-Maximilians-Universität, München, Saksa), ja kustoksena on professori Kari Enqvist.

Oona Kupiainen-Määttä väittelee pe 27.5. klo 10 Physicumin luentosalissa E204 aiheesta "From cluster properties to concentrations and from concentrations to cluster properties". Vastaväittäjänä on professori Ian Ford (University College London), ja kustoksena on professori Hanna Vehkamäki.

Kalle Hanhijärvi väittelee pe 27.5. klo 12 Helsingin yliopiston päärakennuksen salissa XII aiheesta "Single molecule biophysics of viral genome translocation". Vastaväittäjänä on professori William M. Gelbart (University of California, Los Angeles, USA), ja kustoksena on professori Edward Haeggström.

Joana Soares väittelee pe 27.5. klo 12 Ilmatieteen laitoksen Brainstorm-auditoriossa aiheesta "Modelling of emission and dispersion of non-anthropogenic aerosols and human exposure to particulate matter". Vastaväittäjänä on professori Peter Builtjes (Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek, Utrecht, Alankomaat), ja kustoksena on professori Veli-Matti Kerminen.

FYSIIKAN PROFESSORI ILPO VATTULAISEN TERVETULIAISLUENTO
Uusien professorien tervetuliaisluennot pidetään yliopiston päärakennuksessa keskiviikkona 25.5. kello 14.15. Matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta mukana on biologisen fysiikan professori Ilpo Vattulainen, joka luennoi päärakennuksen uuden puolen salissa 13 kello 14.15 otsikolla Missä tiet risteävät – biologinen fysiikka.

Juhlasalissa ohjelma alkaa kello 16.00. Tilaisuuden koko ohjelma löytyy yliopiston tapahtumakalenterista: https://helsinginyliopisto.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=959&id=43456#.Vzlyz01f1kg

Lue lisää Vattulaisen työstä: https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/ilpo-vattulainen-tutkittavana-solujen-postikonttorit

Tervetuloa kuuntelemaan tervetuliaisluentoja!

Minna Meriläinen-Tenhu
University of Helsinki
Science, media & society

KUNNIATOHTORIN ARVO PENTTI PAATEROLLE

Clarkson University (Potsdam, NY, USA) on 7.5.2016 myöntänyt kunniatohtorin arvon fysiikan laitoksen eläkkeellä olevalle laboratorioinsinöörille Pentti Paaterolle. Päätöksen perusteluissa mainitaan seuraavaa:

"Pentti A. Paatero, principal at YP-Tekniikka Ky Company in Finland, retired as a researcher in the Department of Physical Sciences at the University of Helsinki in 2004. His research allowed the development of the widely-used EPA Positive Matrix Factorization receptor model, which has contributed enormously to environmental science and was used to determine the seasonal contributions to the arctic aerosol, originating from multiple nations."

Fysiikan laitos onnittelee!

YLIOPISTOPALVELUT: KUMPULAN  HR-TIIMI TIEDOTTAA  /  BULLETIN FROM UNIVERSITY SERVICES, KUMPULA HR TEAM
Hyvät esimiehet ja projektinjohtajat,

Kumpulan HR-tiimi on aloittanut työnsä yliopistopalveluissa. Tiimi hoitaa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan, UniSportin sekä tila- ja kiinteistökeskuksen henkilöstöasioita.
Koko HR-tiimin tavoittaa sähköpostilla hr-kumpula@helsinki.fi
Vastauksen saanti nopeutuu, kun laitatte sähköpostin otsikko kenttään tiedon yksiköstä, josta viesti tulee (joko vastuualuekoodi tai laitoksen nimi).

TYÖSOPIMUKSET
Toimeksiannot ja pohjatiedot uuteen työsopimukseen, tuntiopettajan sopimukseen, palkkion maksuun jne. vastaanotetaan jatkossa koko matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa tällä e-lomakkeella:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/70537/lomake.html

REKRYTOINTILUVAT

Mikäli toimeksiantolomakkeella toimitettuun tehtävään tarvitaan rekrytointilupa, henkilöstökoordinaattori on yhteydessä lomakkeen täyttäneeseen henkilöön.

Mikäli tarvitaan rekrytointilupa uuteen tehtävään, eikä rekrytoitava henkilö ole vielä tiedossa, rekrytointilupahakemus valmistellaan yhteistyössä henkilöstökoordinaattorin kanssa. Pyydämme, että esimies täyttää alustavasti pohjatiedot rekrytointilupalomakkeelle (linkit alla) ja lähettää sen joko suoraan yksikkönsä asioita hoitavalle henkilöstökoordinaattorille tai palveluosoitteeseen hr-kumpula@helsinki.fi.

Rekrytointilupalomakkeet (Flammassa)
Opetus- ja tutkimushenkilöstö: https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY345261
Muu henkilöstö: http://www.helsinki.fi/henkos/lomake/su/25_rekrytointilupahakemus.docx

HUOM. Toimeksiannot ja rekrytointilupahakemukset tulee toimittaa hyvissä ajoin (n. 1-2 kk ennen sopimuksen alkua toimeksiannosta riippuen), jotta mahdolliset rekrytointiluvat ja työsopimukset saadaan hoidettua ajallaan.

KUMPULAN HR-TIIMI

Tiina Väisänen, Henkilöstöpäällikkö
Laura Karppinen, Henkilöstöasiantuntija
  - Rekrytointi (erityisesti professorit ja apulaisprofessorit), SAP HR eRekry, Dosenttiasiat
Pirkko Tikkanen, Henkilöstöasiantuntija
  - UniSport, Tila- ja kiinteistökeskus, Työhyvinvointiin ja työterveyteen liittyvä tuki, Vaikeat esimiestilanteet ja varhaisen tuen malli

Henkilöstökoordinaattorit (sijoittuminen lähipalveluihin ja vastuuyksiköt)

Eeva Valanta, Chemicumin lähipalvelut, Kemian laitos
Tuire Savolainen, Physicumin lähipalvelut, HIP ja Fysiikan laitos
Inka Kujala, Physicumin lähipalvelut, Fysiikan laitos (Ilmakehätieteet), TKTL
Ritva Karttunen, Exactumin lähipalvelut, TKTL
Tuija Komssi, Exactumin lähipalvelut, Geotieteiden ja maantieteen laitos (työstävapaalla 1.6. alkaen)
Satu-Maija Meldo, Exactumin lähipalvelut, Matematiikan ja tilastotieteen laitos sekä Geotieteiden ja maantieteen laitos
Anne Joru, Keskustakampus, Tila- ja kiinteistökeskus
Marjut Orava, Keskustakampus, UniSport (vuorotteluvapaalla syyskuun alkuun, sijainen: Johanna Hietikko)

Tiimin kokoonpano, yhteystiedot ja vastuualueet päivittyvät Kumpulan lähipalveluiden Flamma-sivuille: https://flamma.helsinki.fi/fi/HY352577

Koska henkilöstöasioita hoitavien henkilöiden määrä on yliopistopalveluissa aiempaa pienempi ja osa henkilöistä hoitaa aivan uusia yksiköitä tai uusia tehtäviä, toivon teiltä kaikilta kärsivällisyyttä palveluiden käynnistysvaiheessa. Hoidamme kesän ja alkusyksyn aikana ensisijaisesti kriittisimmät henkilöstö- ja sopimusasiat, jotta kaikilla työntekijöillä on voimassa oleva sopimus ja kaikki saavat palkkansa ajallaan.

Mikäli teillä on mitä tahansa kysyttävää yllä oleviin lomakkeisiin tai henkilöstöasioihin liittyen, olkaa ihmeessä yhteydessä keneen tahansa tiimimme jäseneen.

Etukäteen hyvästä yhteistyöstä kiittäen,

Tiina Väisänen
Henkilöstöpäällikkö
Henkilöstöpalvelut, Kumpulan lähipalvelut

 ***************************************************************************************************

Dear supervisors and project managers,

The Kumpula HR team has started its work in the university services. The team will handle the HR management of the Faculty of Science, UniSport, and the Centre for Properties and Facilities.
You can reach the whole HR team via email at hr-kumpula@helsinki.fi
We will be able to reply faster if you write the unit, from which the message is sent (either WBS code or name of the department), in the email subject line.

EMPLOYMENT CONTRACTS

The following e-form will be used by the whole Faculty of Science to commission new contracts, give basic information for them, part-time teacher contracts, payment of fees, etc.:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/70537/lomake.html?rinnakkaislomake=SaphrAssignment

RECRUITMENT PERMISSIONS

If a post commissioned via the e-form requires a recruitment permission, the HR coordinator will contact the person who filled in the form. If a new post requires a recruitment permission, and the person to be recruited is not yet known, the petition for recruitment permission will be prepared in cooperation with the HR coordinator. We would like to ask the supervisor to fill in preliminary basic information in the recruitment permission form (links below) and send it either straight to the HR coordinator handling your unit or the service address hr-kumpula@helsinki.fi

Recruitment permission forms (in Flamma)
Teaching and research staff: https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY345386
Other staff:  http://www.helsinki.fi/henkos/lomake/en/25_application_for_recruitment_permission.docx

NB! Please send commissions and recruitment permission forms in good time (depending on the type of contract about 1-2 months before the planned contract starting date) so that we can take care of recruitment permissions and employment contracts on time.


THE KUMPULA HR TEAM

Tiina Väisänen, Head of Human Resources
Laura Karppinen, HR Specialist
  - Recruitment (especially professors and asst. professors), SAP HR eRekry, Docents
Pirkko Tikkanen, HR Specialist
  - UniSport, Centre for Properties and Facilities, support for wellbeing at work and occupational health, difficult supervisor situations, the model for early support

HR Coordinators (placement in on-site services and responsibility units)
Eeva Valanta, Chemicum on-site services, Department of Chemistry
Tuire Savolainen, Physicum on-site services, HIP and Department of Physics
Inka Kujala, Physicum on-site services, Department of Physics (atmosphere sciences), Department of Computer Science
Ritva Karttunen. Exactum on-site services, Department of Computer Science
Tuija Komssi, Exactum on-site services, Department of Geosciences and Geography (on leave of absence from 1 June)
Satu-Maija Meldo, Exactum on-site services, Department of Mathematics and Statistics and Department of Geosciences and Geography
Anne Joru, Central campus, Centre for Properties and Facilities
Marjut Orava, Central campus, UniSport (on alternation leave until start of September, replacement: Johanna Hietikko)

The composition of the team, its contact details and remits will be updated on the Flamma page of the Kumpula on-site services: https://flamma.helsinki.fi/fi/HY352577

Since the number of people handling HR in the university services is much smaller than before, and some of the staff are handling completely new units or duties, I hope you will all be patient as we get the new services started. During summer and early autumn, we will primarily be handling the most critical HR and contract issues, to make sure that everyone has a valid contract and is paid on time.

If you have any questions about the forms mentioned above or any HR issues, please do not hesitate to contact any member of our team.

Thanking you for your cooperation in advance,

Tiina Väisänen
Head of Human Resources
HR services, Kumpula on-site services


INFONIn kotisivu WWW:ssä: http://www.physics.helsinki.fi/ajankohtaista/infoni/infoni.html. Infoniin tarkoitettu materiaali pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen Mikko.Toriseva@helsinki.fi otsikolla Infoniin. Jos haluat tiedon Infonin ilmestymisestä sähköpostiisi, lähetä viesti osoitteeseen majordomo@helsinki.fi, viesti-kenttään subscribe fyl-infoni, aiheella ei väliä. Vastaavasti jos et enää halua Infonia, lähetä em. osoitteeseen viesti sisällöllä unsubscribe fyl-infoni