Ajoitusmallit vanhojen tutkintovaatimusten (-1.8.2017) mukaan opintojaan suorittaville


Opinnot voidaan suorittaa tavoiteajassa (LuK-tutkinto 3 vuodessa, FM-tutkinto 2 vuodessa) seuraavien opintojen ajoitusmallien mukaisessa järjestyksessä. Opintojen ajoituksen yksityiskohdista keskustellaan HOPS-ohjauksen yhteydessä.

Fysiikan opintojen ajoitusmalli

LUONNONTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO (180 op)

1. syyslukukausi (32 op)
Fysikaalisten tieteiden esittely, 3 op
TVT-ajokortti, 3 op
Vuorovaikutukset ja kappaleet, 5 op
Vuorovaikutukset ja aine, 5 op
Matemaattiset apuneuvot I ja II, 8+8 op (tai matematiikan opintoja)
Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt alkaa

1. kevätlukukausi (30 op)
Sähkömagnetismi, 5 op
Säteilykentät ja fotonit, 5 op
Suhteellisuusteorian perusteet, 4 op
Tieteellinen laskenta I, 5 op
Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt valmis, 5 op
Vapaasti valittavia opintoja, 3 op (esim. Arkipäivän fysiikkaa)
Kieliopintoja, 3 op
HOPS alkaa

2. syyslukukausi (30 op)
Termofysiikan perusteet, 4 op
Termodynaamiset potentiaalit, 6 op
Fysiikan mittausmenetelmät I, 5 op
Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt I, 5 op
Sivuaineopintoja, 10 op
HOPS

2. kevätlukukausi (29 op)
Kvanttifysiikan perusteet, 5 op
Atomit ja molekyylit, 3 op
Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt II, 5 op
Kieliopintoja, 2 op
Valinnaisia aineopintoja, 5 op
Sivuaineopintoja, 9 op
HOPS

3. syyslukukausi (33 op)
Aineen rakenne, 5 op
Valinnaisia aineopintoja, 5 op
LuK-tutkielma, 6 op
Kieliopintoja, 2 op
Sivuaineopintoja, 10 op
Vapaasti valittavia opintoja, 5 op
HOPS

3. kevätlukukausi (26 op)
Valinnaisia aineopintoja, 8 op
Kieliopintoja: LuK-seminaari, 3 op
HOPS valmis, 1 op
Sivuaineopintoja, 5 op
Vapaasti valittavia opintoja, 9 op


FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO (120 op)

aerosoli- ja ympäristöfysiikan, avaruusfysiikan, bio- ja lääketieteellisen fysiikan, elektroniikan ja teollisuusovelluksien, hiukkas- ja ydinfysiikan, laskennallisen fysiikan sekä materiaali- ja nanofysiikan erikoistumislinjat

1. syyslukukausi (30 op)
Fysiikan mittausmenetelmät II, 10 op
Säteilysuojelu, 3 op
Erikoistumislinjan valinnaisia opintoja, 10 op
HOPS alkaa
Muita opintoja, 7 op

1. kevätlukukausi (25 op)
Erikoistumislinjan valinnaisia opintoja, 10 op
Syventävien opintojen laboratoriotyöt alkaa
Syventävien opintojen seminaari, 3 op
Muita opintoja, 12 op
HOPS

2. syyslukukausi (35 op)
Erikoistumislinjan valinnaisia opintoja, 10 op
Syventävien opintojen laboratoriotyöt valmis, 10 op
Pro gradu -tutkielma (osa), 15 op

2. kevätlukukausi (30 op)
Pro gradu -tutkielma (osa), 25 op
HOPS valmis, 1 op
Muita opintoja, 4 op

FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO (120 op)

kiinteän maan geofysiikan erikoistumislinja

1. syyslukukausi (30 op)
Kiinteän maan geofysiikan kenttäkurssi, 5op
Sovellettu geofysiikka, 5 op
Litosfäärin rakenne ja dynamiikka, 5 op
Erikoistumislinjan valinnaisia opintoja, 5 op
HOPS alkaa
Muita opintoja, 10 op

1. kevätlukukausi (30 op)
Erikoistumislinjan valinnaisia opintoja, 20 op
Muita opintoja, 6 op
Harjoittelu, 4 op
HOPS

2. syyslukukausi (30 op)
Erikoistumislinjan valinnaisia opintoja, 15 op
Pro gradu -tutkielma (osa), 15 op

2. kevätlukukausi (30 op)
Pro gradu -tutkielma (osa), 25 op
Maisteriseminaari, 2 op
HOPS valmis, 1 op
Muita opintoja, 2 op

ylös

Fysiikan opettajan opintojen ajoitusmalli

Mikäli opetettavat aineet ovat fysiikka ja matematiikka (käy soveltuvin osin myös muille aineyhdistelmille).

LUONNONTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO (180 op)

1. syyslukukausi (28 op)
Orientoivat opinnot
Vuorovaikutukset ja kappaleet, 5 op
Vuorovaikutukset ja aine, 5 op
Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt alkaa
Fysikaalisten tieteiden esittely, 3 op
Johdatus fysiikan opettajan opintoihin, 2 op
TVT-ajokortti, 3 op
Sivuaineen opintoja, esim. Analyysi I, 10 op

1. kevätlukukausi (37 op)
Sähkömagnetismi, 5 op
Säteilykentät ja fotonit, 5 op
Suhteellisuusteorian perusteet, 4 op
Tieteellinen laskenta I, 5 op
Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt valmis, 5 op
Sivuaineen opintoja, esim. Analyysi II, 10 op
Kieliopintoja, 3 op
HOPS alkaa

2. syyslukukausi (30-32 op)
Termofysiikan perusteet, 4 op
Termodynaamiset potentiaalit, 6 op
Fysiikan mittausmenetelmät I, 5 op
Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt I, 5 op
Sivuaineen opintoja, 8-10 op
Kieliopintoja, 2 op
HOPS

2. kevätlukukausi (30 op)
Kvanttifysiikan perusteet, 5 op
Atomit ja molekyylit, 3 op
Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt II, 5 op
Sivuaineen opintoja, 10 op
Vapaasti valittavia opintoja, 5 op
Kieliopintoja, 2 op
HOPS

3. syyslukukausi (30 op)
Aineenopettajan pedagogisia opintoja (Moduli I ja II), 25 op
Sivuaineen opintoja, 5 op
HOPS

3. kevätlukukausi (30 op)
Kandidaatin tutkielma, 6 op
Äidinkieli (tutkielmaseminaari), 3 op
Sivuaineen opintoja, 20 op
HOPS valmis, 1 op


FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO (120 op)

1. syyslukukausi (29 op)
Opettajien pääainefysiikan laboratoriokurssi I, 5 op
Opettajien pääainefysiikan laboratoriokurssi II, 5 op
Fysiikan käsitteet ja rakenteet I, 5 op
Fysiikan käsitteet ja rakenteet II, 5 op
Fysiikan historia ja filosofia, 8 op
HOPS alkaa, 1 op

1. kevätlukukausi (35 op)
Aineenopettajan pedagogisia opintoja (Moduli III ja IV), 35 op

2. syyslukukausi (28-31 op)
Opettajien tutkielmaseminaari (osa), 1-3 op
Valinnaisia pääaineen opintoja, 5-8 op
Pro gradu -tutkielma (osa), 20 op
HOPS

2. kevätlukukausi (28-31 op)
Opettajien tutkielmaseminaari (osa), 1-3 op
Valinnaisia pääaineen opintoja, 5-8 op
Pro gradu -tutkielma (osa), 20 op
HOPS valmis

ylös

Geofysiikan opintojen ajoitusmalli

LUONNONTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO (180 op)

1. syyslukukausi (32 op)
Vuorovaikutukset ja kappaleet, 5 op
Vuorovaikutukset ja aine, 5 op
Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt alkavat
Fysikaalisten tieteiden esittely, 3 op
TVT-ajokortti, 3 op
Matemaattiset apuneuvot I ja II, 8+8 op (HUOM! II kuuluu FM-opintoihin)

1. kevätlukukausi (36 op)
Tieteellinen laskenta I, 5 op
Meteorologian ja säähavainnonteon perusteet, 5 op
Sähkömagnetismi, 5 op
Säteilykentät ja fotonit, 5 op
Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt valmis, 5 op
Sivuaineopinnot (2. sivuaine), 5 op
Vapaasti valittavia opintoja, 3 op
Toinen kotimainen kieli, 3 op
HOPS alkaa

2. syyslukukausi (27 op)
Virtausilmiöt, 5 op
Havaintojen tilastollinen käsittely, 3 op
GIS, 7 op
Ilmakehän termodynamiikka, 5 op
Vieras kieli, 4 op
Vapaasti valittavia opintoja, 3 op
HOPS

2. kevätlukukausi (37 op)
Meritieteen peruskurssi, 5 op
Jatkumomekaniikan perusteet, 5 op
Hydrologian peruskurssi, 5 op
Lumen ja jään geofysiikka, 5 op
Ilmakehän virtausdynamiikan perusteet, 10 op
Rajakerroksen fysiikka I, 5 op
Vapaasti valittavia opintoja, 2 op
HOPS

3. syyslukukausi (30 op)
Vesivaipan mittausmenetelmät, 5 op
Kiinteän maan geofysiikan peruskurssi, 5 op
Valinnaisia geofysiikan aineopintoja, 5 op
Äidinkieli: Geofysiikan harjoitusaine, 2 op
Sivuaineopintoja (2. sivuaine), 10 op
Vapaasti valittavia opintoja, 3 op
HOPS

3. kevätlukukausi (31 op)
Valinnaisia geofysiikan aineopintoja, 10 op
LuK-tutkielma, 6 op
Äidinkieli: Suullinen (seminaarikurssi), 2 op
Sivuaineopintoja (2. sivuaine), 10 op
Vapaasti valittavia opintoja, 2 op
HOPS valmis, 1 op


FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO (120 op)

1. syyslukukausi (28 op)
Matemaattiset mallit, 5 op
Aikasarja-analyysi geotieteissä, 5 op
Geofysiikan syventävien opintojen seminaari alkaa
Geofysiikan valinnaisia opintoja, 5 op
Muita opintoja, 13 op
HOPS alkaa

1. kevätlukukausi (28 op)
Turbulenssioppi, 5 op
Geofysiikan historia, 2 op
Geofysiikan kenttäkurssi, 4 op
Geofysiikan valinnaisia opintoja, 5 op
Muita opintoja, 12 op
HOPS

2. syyslukukausi (28 op)
Geofysiikan syventävien opintojen seminaari valmis, 3 op
Geofysiikan valinnaisia opintoja, 5 op
Pro gradu -tutkielma (osa), 20 op
HOPS

2. kevätlukukausi (26 op)
Geofysiikan valinnaisia opintoja, 5 op
Pro gradu -tutkielma (osa), 20 op
HOPS valmis, 1 op

ylös

Meteorologian opintojen ajoitusmalli

LUONNONTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO (180 op)

1. syyslukukausi (32 op)
Fysikaalisten tieteiden esittely, 3 op
TVT-ajokortti, 3 op
Vuorovaikutukset ja kappaleet, 5 op
Vuorovaikutukset ja aine, 5 op
Matemaattiset apuneuvot I ja II, 8+8 op
Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt alkavat

1. kevätlukukausi (31 op)
Meteorologian ja säähavainnonteon perusteet, 5 op
Sähkömagnetismi, 5 op
Säteilykentät ja fotonit, 5 op
Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt valmis, 5 op
Tieteellinen laskenta I, 5 op
Vapaasti valittavia opintoja, 3 op
Kieliopintoja, 3 op
HOPS alkaa

2. syyslukukausi (32 op)
Ilmakehän termodynamiikka, 5 op
Havaintojen tilastollinen käsittely, 3 op
Tutka- ja kaukokartoitusmeteorologia, 3 op
Kojemeteorologia, 3 op
Kojemeteorologian laboratoriotyöt alkaa
Termofysiikan perusteet, 4 op
Termodynaamiset potentiaalit, 6 op
Virtausilmiöt, 5 op
Vapaasti valittavia opintoja, 3 op
HOPS

2. kevätlukukausi (30 op)
Ilmakehän virtausdynamiikan perusteet, 10 op
Rajakerroksen fysiikka I, 5 op
Fysikaalisen klimatologian perusteet, 6 op
Kojemeteorologian laboratoriotyöt valmis, 3 op
Kieliopintoja, 2 op
Sivuaineopintoja, 4 op
HOPS

3. syyslukukausi (30 op)
Ilmakehän virtausrakenteiden dynamiikka, 8 op
Numeerinen meteorologia I, 5 op
Synoptinen meteorologia I, 5 op
Meteorologian harjoitusaine, 2 op
Kieliopintoja, 2 op
Sivuaineopintoja, 5 op
Vapaasti valittavia opintoja, 3 op
HOPS

3. kevätlukukausi (27 op)
Valinnaisia aineopintoja, 10 op
LuK-tutkielma, 6 op
Seminaarikurssi, 2 op
HOPS valmis, 1 op
Vapaasti valittavia opintoja, 8 op


FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO (120 op)

1. syyslukukausi (30 op)
Fysikaalinen meteorologia, 5 op
Erikoistumislinjan valinnaisia opintoja, 10 op
HOPS alkaa
Muita opintoja, 15 op


1. kevätlukukausi (30 op)
Ilmakehän yleinen kiertoliike I, 5 op
Pilvifysiikka, 5 op
Erikoistumislinjan valinnaisia opintoja, 10 op
Muita opintoja, 10 op
HOPS


2. syyslukukausi (30 op)
Erikoistumislinjan valinnaisia opintoja, 10 op
Muita opintoja, 5 op
Pro gradu -tutkielma (osa), 15 op


2. kevätlukukausi (30 op)
Pro gradu -tutkielma (osa), 25 op
HOPS valmis, 1 op
Muita opintoja, 4 op


ylös

Ruotsinkielisten fysiikan opintojen ajoitusmalli

De kurser, som efterföljs av översättning till finska, kan vanligtvis endast undervisas på finska.

KANDIDATEXAMEN I NATURVETENSKAPER (180 sp)

1. höstterminen (32 sp)
Presentation av de fysikaliska vetenskaperna, 3 sp
IKT-körkort ("TVT-ajokortti"), 3 sp
Växelverkningar och kroppar, 5 sp
Växelverkningar och materia, 5 sp
Matematiska hjälpmedel I och II, 8+8 sp (eller matematikstudier)
Grundstudiernas laborationsarbeten börjar


1. vårterminen (30 sp)
Elektromagnetism, 5 sp
Strålningsfält och fotoner, 5 sp
Relativitetsteorins grunder (Suhteellisuusteorian perusteet), 4 sp
Grundstudiernas laborationsarbeten färdig, 5 sp
Vetenskapliga beräkningar I (Tieteellinen laskenta I), 5 sp
Valbara studier, 3 sp (exempelvis Arkipäivän fysiikka)
Språkstudier, 3 sp (det andra inhemska språket; finska, kan avläggas med nivåprov)
ISP börjar


2. höstterminen (28 sp)
Termofysikens grunder, 4 sp
Termodynaamiska potentialer, 6 sp
Fysikens mätmetoder I (Fysiikan mittausmenetelmät I), 5 op
Biämnesstudier, 5 sp
Valbara ämnesstudier, 5 sp
Ämnesstudiernas laboratoriearbeten I, 5 sp
ISP


2. vårterminen (31 sp)
Materiens struktur I, 8 sp
Ämnesstudiernas laboratoriearbeten II, 5 sp
Språkstudier, 4 sp (engelsk, kan avläggas med nivåprov)
Valbara ämnesstudier, 5 sp
Biämnesstudier, 9 sp
ISP


3. höstterminen (31 sp)
Materiens struktur II, 5 sp
Valbara ämnesstudier, 5 sp
Kandidatavhandling, 6 sp
Biämnesstudier, 10 sp
Fritt valbara studier, 5 sp
ISP


3. vårterminen (28 sp)
Valbara ämnesstudier, 10 sp
Modersmålet (seminarierna), 3 sp
ISP färdig, 1 sp
Biämnesstudier, 5 sp
Fritt valbara studier, 9 sp


FILOSOFIE MAGISTEREXAMEN (120 sp)

1. höstterminen (30 sp)
Fysikens mätmetoder II (Fysiikan mittausmenetelmät II), 10 sp
Strålskydd (Säteilysuojelu), 3 sp
Specialiseringslinjens valbara studier, 10 sp
ISP börjar
Andra studier, 7 sp


1. vårterminen (25 sp)
Specialiseringslinjens valbara studier, 10 sp
De fördjupade studiernas laboratoriearbeten börjar
De fördjupade studiernas seminarieövningar, 3 sp
Andra studier, 12 sp
ISP


2. höstterminen (35 sp)
Specialiseringslinjens valbara studier, 10 sp
De fördjupade studiernas laboratoriearbeten färdig, 10 sp
Pro gradu -avhandlingen (del), 15 sp


2. vårterminen (30 sp)
Pro gradu -avhandlingen (del), 25 sp
ISP färdig, 1 sp
Andra studier, 4 sp


ylös

Teoreettisen fysiikan opintojen ajoitusmalli

LUONNONTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO (180 op)

1. syyslukukausi (32 op) Fysikaalisten tieteiden esittely, 3 op
TVT-ajokortti, 3 op
Matemaattiset apuneuvot I+II, 8+8 op
Vuorovaikutukset ja kappaleet, 5 op
Vuorovaikutukset ja aine, 5 op
Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt alkavat

1. kevätlukukausi (32 op) Kvanttifysiikan perusteet, 5 op
Suhteellisuusteorian perusteet, 4 op
Sähkömagnetismi, 5 op
Säteilykentät ja fotonit, 5 op
Tieteellinen laskenta I tai sivuaineopintoja, 5 op
Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt valmis, 5 op
Kieliopintoja, 3 op
HOPS alkaa

2. syyslukukausi (32 op) Fysiikan matemaattiset menetelmät Ia+Ib, 5+5 op
Analyyttinen mekaniikka, 5 op
Termofysiikan perusteet, 4 op
Termodynaamiset potentiaalit, 6 op
Kieliopintoja, 2 op
Valinnaisia aineopintoja tai sivuaineopintoja, 5 op
HOPS

2. kevätlukukausi (30 op) Fysiikan matemaattiset menetelmät IIa+IIb, 5+5 op
Elektrodynamiikka I+II, 5+5 op
Valinnaisia aineopintoja tai sivuaineopintoja, 8 op
Kieliopintoja, 2 op
HOPS

3. syyslukukausi (30 op) Kvanttimekaniikka I, 10 op
LuK-tutkielma, 6 op
Valinnaisia aineopintoja tai sivuaineopintoja, 14 op
HOPS

3. kevätlukukausi (24 op) Statistinen mekaniikka, 5 op
Kvanttistatistiikka, 5 op
LuK-seminaari, 3 op
HOPS valmis, 1 op
Valinnaisia aineopintoja tai sivuaineopintoja, 10 op

Lisäksi 3. kevätlukukautena suositellaan kurssia Kvanttimekaniikka II (10 op) niille, jotka tarvitsevat kvanttifysiikkaa maisteriopinnoissaan (esim. hiukkasfysiikka, kosmologia)


FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO (120 op)

1. syyslukukausi (30 op) Erikoistumisalan valinnaisia opintoja ja muita opintoja, 30 op
(esimerkiksi Fysiikan matemaattiset menetelmät III, 10 op)
HOPS alkaa

1. kevätlukukausi (33 op) Kvanttimekaniikka II, 10 op (ellei suoritettu aiemmin)
Erikoistumisalan valinnaisia opintoja ja muita opintoa, 20-30 op
Syventävien opintojen seminaari, 3 op

2. syyslukukausi (29 op) Erikoistumisalan valinnaisia opintoja ja muita opintoja, 14 op
Pro gradu -tutkielma (osa), 15 op

2. kevätlukukausi (28 op) Pro gradu -tutkielma (osa), 25 op
Muita opintoja, 2 op
HOPS valmis, 1 op

ylös

Tähtitieteen opintojen ajoitusmalli

LUONNONTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO (120 op)

1. syyslukukausi (21 op)
Fysikaalisten tieteiden esittely, 3 op
Tähtitieteen perusteet I, 5 op
Vuorovaikutukset ja kappaleet, 5 op
Vuorovaikutukset ja aine, 5 op
Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt alkavat
TVT-opinnot, 3 op

1. kevätlukukausi (38 op)
Tähtitieteen perusteet II, 5 op
Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I, 5 op
Tieteellinen laskenta I, 5 op
Sähkömagnetismi, 5 op
Säteilykentät ja fotonit, 5 op
Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt valmis, 5 op
HOPS, 1 op
TVT-opinnot, 3 op
Sivuaineiden opintoja, 4 op

2. syyslukukausi (26-31 op)
Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi II, 5 op
Toinen kotimainen kieli, 3 op
Sivuaineiden opintoja ja vapaasti valittavia opintoja, 10 op
joko
Taivaanmekaniikka, 8 op
Galaksit ja kosmologia, 5 op
tai
Linnunradan rakenne, 5 op
Havaintojen tilastollinen käsittely, 3 op

2. kevätlukukausi (29-32 op)
Suhteellisuusteorian perusteet, 4 op
Kerro tähtitieteestä, 3 op
Vieras kieli, 4 op
joko
Astrofysiikan peruskurssi, 8 op
Aurinkokunnan fysiikka, 5 op
tai
Tähtien rakenne ja kehitys, 5 op
Tieteellinen laskenta II, 5 op

3. syyslukukausi (30-37 op)
Havaitsevan tähtitieteen jatkokurssi, 6 op
Sivuaineiden kursseja, 16 op
joko
Linnunradan rakenne, 5 op
Havaintojen tilastollinen käsittely, 3 op
tai
Taivaanmekaniikka, 8 op
Galaksit ja kosmologia, 5 op

3. kevätlukukausi (26-29 op)
Kandidaatin tutkielma, 6 op
Sivuaineiden kursseja, 10 op
joko
Tähtien rakenne ja kehitys, 5 op
Tieteellinen laskenta II, 5 op
tai
Astrofysiikan peruskurssi, 8 op
Aurinkokunnan fysiikka, 5 op


FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO (120 op)

1. syyslukukausi
Havaitsevan tähtitieteen kurssi
Teoreettisen tähtitieteen kurssi
Sivuaineiden opintoja, 10 op
Vapaasti valittavia opintoja, 5 op

1. kevätlukukausi (30 op)
Tähtitieteen syventäviä kursseja, 14 op
Sivuaineiden kursseja, 5 op
Vapaasti valittavia opintoja, 11 op

2. syyslukukausi (21 op)
Tähtitieteen syventäviä kursseja, 7 op
Tähtitieteen seminaariharjoitukset, 3 op
Harjoittelu, 3 op
HOPS, 1 op
Vapaasti valittavia opintoja, 7 op

2. kevätlukukausi (40 op)
Pro gradu -tutkielma, 40 op
Kypsyysnäyte

ylös