Fysiikka - HUOM! Tätä sivua ei enää päivitetä. Uusien kurssien tiedot löytyvät WebOodista.

Fysiikka | Ruotsinkielinen fysiikan opetus | Fysiikan opettajankoulutus | Teoreettinen fysiikka | Geofysiikka | Meteorologia | Tähtitiede

Klikkaa kurssikoodista WebOodiin. Harmaat kurssit eivät ole saatavilla tällä lukukaudella (2016-2017). Näiden kurssien lisäksi fysiikan laitoksella voi opiskella tiedekunnan yhteisiä opintoja, sivuaineopintoja, ja kieliopintoja jne. Mikäli tiedot WebOodissa eivät tyydytä, ota yhteyttä luennoitsijaan. Mikäli luennoitsijan sähköpostia ei löydy, ota yhteys phyinfo@helsinki.fi. Katso opetusperiodit täältä.

Opetuskieli:  Taso:  Lukukausi: 
WebOodi-koodi Kurssin nimi Periodi Toistuu Opetuskieli Kotisivu

PÄÄAINEOPETUS

Perusopinnot

530281 Vuorovaikutukset ja kappaleet (5 op) I 1 fi Kotisivu
530282 Vuorovaikutukset ja aine (5 op) II 1 fi Kotisivu
530283 Sähkömagnetismi (5 op) I - fi
530284 Säteilykentät ja fotonit (5 op) II - fi
530281 Vuorovaikutukset ja kappaleet (5 op) III 1 fi
530282 Vuorovaikutukset ja aine (5 op) IV 1 fi Kotisivu
530283 Sähkömagnetismi (5 op) III 1 fi Kotisivu
530284 Säteilykentät ja fotonit (5 op) IV 1 fi Kotisivu
530140 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt (5 op) I-IV fi Kotisivu

Aineopinnot

Pakolliset opinnot

53379 Fysiikan mittausmenetelmät I (5 op) I 1 fi
530286 Termofysiikan perusteet (4 op) I 1 fi Kotisivu
530287 Termodynaamiset potentiaalit (6 op) II 1 fi Kotisivu
53398 Tieteellinen laskenta I (5 op) III-IV 1 fi
53703 Kvanttifysiikan perusteet (5 op) III 1 fi Kotisivu
530000 Suhteellisuusteorian perusteet (4 op) IV 1 fi Kotisivu
530288 Atomit ja molekyylit (3 op) IV 1 fi
53337 Aineen rakenne (5 op) I 1 fi Kotisivu
530144 Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt I (5 op) fi Kotisivu
530145 Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt II (5 op) fi Kotisivu

Valinnaiset opinnot

530141 Elektroniikka I (5 op) II 1 fi (en)
53749 Kiinteän aineen jatkumomekaniikka I (5 op) IV 2 fi (en) Kotisivu
53230 Johdatus hiukkasfysiikkaan I (5 op) III 1 fi (en) Kotisivu
530289 Kiinteän maan geofysiikan peruskurssi (5 op) I 1 fi Kotisivu
535020 Kiinteän maan geofysiikan laboratoriotyöt (5 op) II en
53058 Materiaalifysiikka I (5 op) I 1 fi (en) Kotisivu
530177 Nanotieteen perusteet (3 op) I 1 en Kotisivu
53108 Siirtoilmiöt I (5 op) IV 1 fi Kotisivu
53263 Säteilyn ilmaisimet II (5 op) III-IV 2 en Kotisivu
53399 Tieteellinen laskenta II (5 op) I-II 1 en (fi) Kotisivu

Muut opinnot

53001 Fysikaalisten tieteiden esittely (3 op) I-II 1 fi Kotisivu
53450 Nykyfysiikan peruskiviä (5 op) Elokuu ? fi
53420 Fyysikkona työelämässä (3 op) II 1 fi
530148 TVT-ajokortti (3 op) I-IV 1 fi Kotisivu
53430 Pienryhmäohjaus fysiikassa (1 op) I, III 1 fi (en)
530168 Äidinkieli (tutkielmaseminaari) (3 op) I-II 2 fi Kotisivu
530168 Äidinkieli (tutkielmaseminaari) (3 op) III-IV 1 fi Kotisivu
530094 Arkipäivän fysiikkaa (2 op) III-IV 2-3 fi
53329 Ympäristöongelmat, fysiikka ja kemia (7 op) III 2 fi
530147 HOPS (LuK-tutkinto) (1 op) IV 1 fi
530500 LuK-startti II 1 fi
530500 LuK-startti IV 1 fi

Syventävät opinnot

Pakolliset opinnot

53023 Fysiikan mittausmenetelmät II (10 op) I-II 1 fi (en) Kotisivu
530301 Fysiikan ja teoreettisen fysiikan syventävien opintojen seminaari (3 op) I-IV 1 fi (en) Kotisivu
53032 Fysiikan syventävien opintojen laboratoriotyöt (10 op) fi (en)
53025 Säteilysuojelu (3 op) II 1 fi (en)

1. Aerosoli- ja ympäristöfysiikka (Antti Lauri)

A. Ydinaineksen kurssit
53051 Aerosolifysiikka I (5 op) I 1 en Kotisivu
530001 Aerosolifysiikka II (5 op) II 1 en Kotisivu
53328 Ilman epäpuhtauksien fysiikka, kemia ja vaikutukset; kenttämittaukset (5 op) Syksy, kenttä 1 en
53192 Opiskelijaseminaari (3 op) I-IV 1 en Kotisivu
530189 Kenttämittausten tilastollinen analyysi (5 op) I 1 en Kotisivu
53311 Siirtoilmiöt II (5 op) II 2 en
530379 Ilmastonmuutos nyt (5 op) II 1 en
530322 Introduction to modern atmospheric science I (5 op) I 1 en
530323 Introduction to modern atmospheric science II (5 op) II 1 en
53611 Ilmakehän kemian perusteet (5 op) III en
B. Erikoistumiskurssit
53304 Aerosolien termodynamikka (5 op) IV 2 en Kotisivu
53309 Aerosolien fysikaalinen kemia (5 op) III 2 en
53174 Aerosolien mittaustekniikka (5 op) II 1 en Kotisivu
530265 Aerosolimallinnus (5 op) III 2 en
530191 Arktiset ilmansaasteet (5 op) Kesä, kenttä 2 en
53350 Ilmakehämallinnus I (5 op) III 2 en Kotisivu
53352 Ilmakehämallinnus II (5 op) IV 2 en Kotisivu
530080 Ilmakehän aerosolien mittaus: aerosolifysiikka, näytteenotto- ja mittausmenetelmät (4 op) Kevät, kenttä 1 en
530181 Ilmakehän aerosolien muodostuminen ja kasvu (5 op) Kesä, kenttä 2 en
530258 Advanced analysis of atmospheric processes and feedbacks and biosphere-atmosphere interactions (5 op) Kevät, kenttä 1 en
53341 Ilmastojärjestelmän biogeokemialliset kierrot (5 op) I 2 en Kotisivu
56239 Introduction to biosphere-atmosphere gas exchange and its measurements (5 op) I 2 en
530124 Klassinen nukleaatioteoria (5 op) III 2 en Kotisivu
530264 Massaspektrometria ilmakehätieteissä ja ympäristöanalytiikassa (3-5 op) III-IV 2 fi (en) Kotisivu
530060 Molekyyliklusterien muodostumissimulaatiot (5 op) I - en Kotisivu
530068 Pienhiukkasten terveysvaikutukset (5 op) III 2 en
530037 Pienhiukkaset työympäristössä (5 op) III 2 en
530312 Kasvihuonekaasujen tutkimuskysymyksiä maa- ja vesiympäristöissä (5 op) III-IV 2 en
53102 Scientific Outreach and International Partnership (5 op) IV 2 en Kotisivu

2. Avaruusfysiikka (Emilia Kilpua)

A. Ydinaineksen kurssit
53765 Plasmafysiikka (5 op) I 1 en
53769 Plasmafysiikan avaruussovelluksia (5 op) II 1 en
B. Erikoistumiskurssit
53752 Ionosfäärin fysiikka (5 op) III 2 en
53766 Avaruusfysiikan jatkokurssi (10 op) I-II 10 en
53743 Auringon fysiikka (5 op) III 2 en Kotisivu
53319 Fysiikan erikoiskurssi (5 op) IV ? en
xxxxx Numerical Space Physics (5 op) IV 2 en

3. Bio- lääketieteellisen fysiikka (Sauli Savolainen)

A. Ydinaineksen kurssit
530237 Introduction to Biological Physics (5 op) I 1 fi (en) Kotisivu
53053 Lääketieteellinen fysiikka (3 op) III-IV 2 fi
53340 Säteilyn dosimetria (5 op) I-II 2 fi
B. Erikoistumiskurssit
530238 Biofysiikka II (5 op) II 2 fi (en) Kotisivu
53356 Isotooppidiagnostiikka (5 op) III-IV 2 fi
530114 Kliininen fysiologia ja neurofysiologia (5 op) I-II 2 fi
530154 Kliininen radiologia: röntgentutkimukset (5 op) I-II 2 fi
530221 Luonnon monimuotoisuuden kehitys (5 op) III 2 fi (en)
530155 Magneettikuvantaminen (5 op) III-IV 2 fi
530229 Proteiinien NMR-spektroskopia (5 op) III 2 fi (en) Kotisivu
53105 Sädehoidon fysiikka I (5 op) I-II 2 fi
530021 Sädehoidon fysiikka II (3 op) I-II 2 fi
530157 Ultraäänitutkimukset (3 op) III-IV 2 fi

4. Elektroniikka ja teollisuussovellukset (Edward Häggström)

A. Ydinaineksen kurssit
53017 Elektroniikka II (10 op) III-IV 2 en
53045 Ultrasoniikka (10 op) III-IV 2 en
B. Erikoistumiskurssit
53177 Analogiaelektroniikka (5 op) I 2 en
530192 Fotoniikka puolijohteissa (5 op) III-IV 2 en
530285 Nanoakustiikka I (5 op) III 2 en
530328 Nanoakustiikka II (5 op) IV 2 en
530038 Optiikka (5 op) III-IV 2 en
530316 Väsymyksen kvantitatiiviset mittausmenetelmät (5 op) III ? en
530315 Ultraääniavusteinen lääkekuljetus (5 op) III ? en
xxxxx Bioelectronics (5 op) II/III ? en
530314 Teollisuusfysiikka (3 op) III fi (en)

5. Hiukkas- ja ydinfysiikka ja kosmologia (Kenneth Österberg)

A. Ydinaineksen kurssit
53250 Johdatus hiukkasfysiikkaan II (5 op) IV 1 en Kotisivu
53295 Hiukkasfysiikan fenomenologia (5 op) I-II/I 1 en Kotisivu
B. Erikoistumiskurssit
53741 Higgsin fysiikka (7 op) I-II 2 en Kotisivu
53296 Hiukkasfysiikan kokeelliset menetelmät (4 op) III-IV 1 en
53299 Hiukkasfysiikan kokeet (5 op) II 2 en Kotisivu
53251 Hiukkasfysiikan teoriat (10 op) I-II 1 en
530220 Kvanttiväridynamiikka ja hadronirakenne (3 op) III-IV - en
53281 Standardimallin laajennukset (5 op) III 1 en
530226 Suurenergiafysiikan laskentamenetelmiä (5 op) III-IV 2 en Kotisivu
53261 Radiation detectors: gaseous detectors and scintillators (5 op) III 2 en Kotisivu
530088 Tilastolliset menetelmät (5 op) III-IV 1 en Kotisivu
53046 Ydinfysiikka (10 op) I-II 2 en Kotisivu
53742 Hiukkasfysiikan erikoiskurssi (5 op) IV - en
530005 Polkuintegraalit (5 op) III - en
530057 Kvanttikenttäteoria I (7 op) I 1 en
53210 Kvanttikenttäteoria II (5 op) II 1 en
53797 Supersymmetria (7 op) I-II 2 en Kotisivu
537013 Kvanttikenttäteoria I (10 op) I-II 2 en
537014 Kvanttikenttäteoria II (10 op) III-IV 2 en

6. Laskennallinen fysiikka (Antti Kuronen)

A. Ydinaineksen kurssit
53391 Tieteellisen laskennan ohjelmointi (5 op) en Kotisivu
530006 Monte Carlo-simulointien perusteet (5 op) III 1 en Kotisivu
53369 Tieteellinen laskenta III (10 op) III-IV 2 en Kotisivu
B. Erikoistumiskurssit
55417 Kumpula Computational Chemistry and Physics (3 op) I-IV 1 en Kotisivu
530245 Laskennallinen nanotiede (10 op) I-II 1 en Kotisivu
53363 Molekyylidynaamiset simulaatiot (10 op) I-II 2 en Kotisivu
530153 Monte Carlo-simuloinnit fysiikassa (5 op) IV 2 en Kotisivu
530266 Tieteellinen C-ohjelmointi (5 op) II - en
53382 Suurteholaskennan työkalut (5 op) I-II 2 en Kotisivu

7. Materiaali- ja nanofysiikka (Mikko Hakala)

A. Ydinaineksen kurssit
53036 Kiinteän olomuodon fysiikka I (10 op) III-IV 1 en Kotisivu
530267 Nanofysiikka ja nanokemia (5 op) II 1 en Kotisivu
53107 Materiaalifysiikka II (5 op) IV 2 en
530182 Pehmeän tiiviin aineen fysiikka I (5 op) III 2 en Kotisivu
B. Erikoistumiskurssit
530113 Ionisuihkut materiaalifysiikassa I (5 op) III-IV 2 fi (en) Kotisivu
530279 Ionisuihkut materiaalifysiikassa II (5 op) III-IV 2 fi (en)
53037 Kiinteän olomuodon fysiikka II (5 op) II 2 en Kotisivu
53319 Fysiikan erikoiskurssi (5 op) III-IV 2 en
530183 Pehmeän tiiviin aineen fysiikka II (5 op) IV 2 en Kotisivu
530202 Pintafysiikka I (5 op) III 2 en Kotisivu
530169 Pintafysiikka II (5 op) IV 2 en Kotisivu
530184 Puolijohdefysiikka (10 op) III-IV 2 en Kotisivu
53041 Synkrotronisäteily materiaalitutkimuksessa I (5 op) III 2 en Kotisivu
53178 Synkrotronisäteily materiaalitutkimuksessa II (5 op) IV 2 en Kotisivu

8. Kiinteän maan geofysiikka (Ilmo Kukkonen ja Emilia Koivisto)

Pakolliset opinnot

535045 Kiinteän maan geofysiikan kenttäkurssi (5 op) I 1 en Kotisivu
53211 Litosfäärin rakenne ja dynamiikka (5 op) I-II 1 en Kotisivu
53212 Sovellettu geofysiikka (5 op) II ? 1 en Kotisivu

Valinnaiset opinnot

A. Ydinaineksen kurssit
53511 Geodesia I (5 op) III-IV 2 en Kotisivu
53521 Geomagnetismi (5 op) I-II 2 en Kotisivu
53565 Geotermiikka (5 op) III-IV 1 en Kotisivu
53213 Kairanreikägeofysiikka (3 op) IV 2 en
53214 Kivien fysikaaliset ominaisuudet: teoria ja mittaukset (5 op) III 1 en Kotisivu
53514 Satelliittipaikannus (5 op) I-II 2 en Kotisivu
B. Erikoistumiskurssit
535110 Avaruusgeodesia (5 op) I-II 2 en Kotisivu
53516 Fysikaalinen geodesia (5 op) II 2 en Kotisivu
53215 Geofysiikan inversio-ongelmat (5 op) II 2 en
535031 Kiinteän maan geofysiikan erikoiskurssi (5 op) IV 2 en
535031 Kiinteän maan geofysiikan erikoiskurssi (5 op) I-II - en
535017 Paleomagnetismi (5 op) III-IV 2 en Kotisivu
535021 Planetaarinen geofysiikka (5 op) III-IV 2 en
535047 Ympäristömagnetismi (5 op) I 2 en
535031 Kiinteän maan geofysiikan erikoiskurssi I-II en

Muut opinnot

530228 Säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan johtajan pätevyyskuulustelu (1 op) I-IV - fi

Sivu päivitetty viimeksi 2016-11-10 11:44:49.202739 UTC