Ruotsinkielinen fysiikan opetus - HUOM! Tätä sivua ei enää päivitetä. Uusien kurssien tiedot löytyvät WebOodista.

Fysiikka | Ruotsinkielinen fysiikan opetus | Fysiikan opettajankoulutus | Teoreettinen fysiikka | Geofysiikka | Meteorologia | Tähtitiede

Klikkaa kurssikoodista WebOodiin. Harmaat kurssit eivät ole saatavilla tällä lukukaudella (2016-2017). Näiden kurssien lisäksi fysiikan laitoksella voi opiskella tiedekunnan yhteisiä opintoja, sivuaineopintoja, ja kieliopintoja jne. Mikäli tiedot WebOodissa eivät tyydytä, ota yhteyttä luennoitsijaan. Mikäli luennoitsijan sähköpostia ei löydy, ota yhteys phyinfo@helsinki.fi. Katso opetusperiodit täältä.

Opetuskieli:  Taso:  Lukukausi: 
WebOodi-koodi Kurssin nimi Periodi Toistuu Opetuskieli Kotisivu

PÄÄAINEOPETUS

Perusopinnot

530291 Växelverkningar och kroppar (5 op) I 1 se
530292 Växelverkningar och materia (5 op) II 1 se
530293 Elektromagnetism (5 op) III 1 se
530294 Strålningsfält och fotoner (5 op) IV 1 se
530140 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt (5 op) I-IV se

Aineopinnot

Pakolliset opinnot

530091 Relativitetsteorins grunder (5 op) III ? se
530096 Fysikens mätmetoder I (5 op) I ? se
530295 Termofysikens grunder (4 op) I 1 se
530296 Termodynamiska potentialer (6 op) II 1 se
530297 Kvantfysikens grunder (5 op) III ? se
530298 Atomer och molekyler (3 op) IV ? se
533371 Materiens struktur (5 op) I 1 se
530144 Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt I (5 op) fi
530145 Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt II (5 op) fi
53398 Tieteellinen laskenta I (5 op) III-IV 1 fi

Valinnaiset opinnot

530276 Materialfysik I (5 op) III 2 se
530277 Atmosfärvetenskap nu (5 op) II 2 se
530278 Strålningsskador (5 op) IV 2 se
530141 Elektroniikka I (5 op) II 1 fi (en)
53749 Kiinteän aineen jatkumomekaniikka I (5 op) III 2 fi (en)
53230 Johdatus hiukkasfysiikkaan I (5 op) III 1 fi (en)
530177 Nanotieteen perusteet (3 op) I 1 en
53399 Tieteellinen laskenta II (5 op) I-II 1 en (fi)
53311 Siirtoilmiöt II (5 op) II 1 en
530289 Kiinteän maan geofysiikan peruskurssi (5 op) I 1 fi
537011 Elektrodynamiikka I (5 op) III 1 fi
537010 Analyyttinen mekaniikka (5 op) I 1 fi
53716 Kvanttimekaniikka I (10 op) I-II 1 fi
537004 Statistinen mekaniikka (5 op) III 1 fi (en)
537005 Kvanttistatistiikka (5 op) IV 1 fi (en)
53697 Virtausilmiöt (5 op) II ? en
53921 Astrofysiikan peruskurssi (8 op) III-IV 2 fi

Muut opinnot

530108 Presentation av de fysikaliska vetenskaperna (3 op) I-II 1 se
53460 Nutida fysikens grunder (5 op) I 1 se
530148 TVT-ajokortti (3 op) I-IV 1 fi
530147 HOPS (LuK-tutkinto) (1 op) IV 1 fi
530500 LuK-startti (0 op) II 1 fi
530500 LuK-startti (0 op) IV 1 fi
530290 Modersmålet (seminarierna) (3 op) ? ? se

Syventävät opinnot

Pakolliset opinnot

530310 Seminarier i fysik (3 op) III-IV 1 se
53023 Fysiikan mittausmenetelmät II (10 op) I-II 1 fi (en)
53032 Fysiikan syventävien opintojen laboratoriotyöt (10 op) fi (en)
53025 Säteilysuojelu (3 op) II 1 fi (en)

Valinnaiset opinnot

530302 Materialfysik II (5 op) IV ? se
530299 Fasta tillståndets fysik (10 op) III-IV 1 se

Sivu päivitetty viimeksi 2016-11-10 11:44:49.202739 UTC