Yleistentit


Vanhat yleistenttikysymykset

Aikataulut

Fysikaalisten tieteiden yleistenttejä järjestetään lukuvuoden aikana kerran kuukaudessa perjantaina klo 12.00-16 Chemicumin salissa A110. Kesällä tenttejä järjestetään touko-, kesä- ja elokuussa klo 12.00-16.00 . Tarkemmat päivämäärät löydät täältä.


Tentittävät kurssit

Tarkemman listan tentittävistä kursseista löydät täältä.


Ilmoittautuminen

Yleistentteihin ilmoittaudutaan VAIN WebOodin kautta. Ilmoittautuminen alkaa heti edellisen yleistentin ilmoittautumisen päättymisen jälkeen ja päättyy 10 päivää ennen tenttiä. Ilmoittautumisia ei oteta vastaan ilmoittautumisajan päätyttyä.

Jos loppukoesuoritus on hylätty kaksi kertaa, opiskelijan on ennen ilmoittautumista otettava yhteyttä kurssin luennoitsijaan. Hänen kanssaan sovitaan keinoista, joilla perustietoja vahvistetaan ennen seuraavaa kuulustelua.

Säteilysuojelusta vastaavan johtajan pätevyyskuulusteluun ei voi ilmoittautua WebOodin kautta. Pätevyyskuulustelun tenttimistä varten ota hyvissä ajoin yhteyttä Merja Blombergiin (merja.blomberg@helsinki.fi, puh. 02941 50635), joka tarkastaa ilmoittautujan nykyisten säännösten mukaisen kuulustelukelpoisuuden. Ilmoita Merjalle myös haluamasi pätevyysala (ST 1.8:n mukaiset pätevyysalat ovat: 1. Säteilyn yleiskäyttö lääketieteellisellä alalla. 2. Avolähteiden käyttö teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa. 3. Umpilähteiden ja röntgenlaitteiden käyttö teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa.

Mikäli et löydä etsimääsi tenttiä WebOodista, ota yhteys kurssin vastuuopettajaan.


Maisteriohjelmien kurssien tenttiminen yleistentissä

Mikäli olet tulossa tenttimään jonkin maisteriohjelman kurssia yleistenttiin, ota ennen ilmoittautumista yhteyttä ko. kurssin luennoitsijaan. Saatuasi häneltä luvan kurssin tenttimiseen, voit ilmoittautua yleistenttiin WebOodin kautta ko. kurssin koodilla.


Ilmoittautumisen peruminen

Ilmoittautumisten peruutukset on tehtävä ilmoittautumisajan puitteissa. Kuulusteluun saapumatta jättäminen ilman peruutusta tai pätevää syytä tulkitaan suoritusyritykseksi.


Ohjeita tenttitilaisuuten

  • Tenttitilaisuudessa on näytettävä jokin kuvallinen dokumentti, josta selviää henkilöllisyys.
  • Tentissä ei saa käyttää taulukoita eikä muutakaan kirjallisuutta, ellei luennoitsijan kanssa ole toisin sovittu.