Gamla tentfrågor av de svenskspråkiga kurserna

Grundstudier

Ämnestudier

Övriga studier


Grundstudier

530293Elektromagnetism 24.04.2014 | 28.05.2014 | 26.02.2015
530294Strålningsfält och fotoner 12.06.2013 | 28.05.2014 | 02.10.2014
530291Växelverkningar och kroppar 17.10.2012 | 17.10.2013
530292Växelverkningar och materia 24.04.2014

Ämnestudier

530173Elektronik I 16.02.2011
53058Materialfysik I 12.08.2009
533364Materiens struktur I 16.04.2008 | 20.01.2010
533371Materiens struktur II 17.08.2011
530091Relativitetsteorins grunder 16.06.2010
530093Termofysik 13.02.2008 | 15.08.2008 | 15.10.2008 | 11.11.2009 | 21.09.2011

Övriga studier

530170Vetenskapliga beräkningar I 15.06.2011