Fysikaalisten tieteiden opiskelijaksi

Hakeminen ja suuntautumisvaihtoehdon valitseminen

Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelmaan haetaan yliopistojen yhteisen sähköisen hakujärjestelmän kautta, ohjeet hakemiseen löytyvät matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijavalintasivuilta.

Fysiikan laitokselle valitut opiskelevat fysikaalisten tieteiden koulutusohjelmassa. Koulutusohjelmaan valitut saavat valita pääaineensa vapaasti. Yleensä valinta tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Pääaineet fysiikan laitoksella ovat fysiikka, teoreettinen fysiikka, meteorologia, geofysiikka ja tähtitiede. Fysiikan opettajankoulutukseen haetaan soveltuvuuskokeen kautta ja ensimmäisen vuoden syksyllä pystyy valitsemaan kaksikielisen tutkinnon, jossa opetuskielinä ovat suomi ja ruotsi. Myös täysin ruotsinkielinen kandidaatin tutkinto on mahdollista suorittaa (pääaineena fysiikka).


Opinnot

Kaikki fysikaalisten tieteiden opiskelijat opiskelevat ensimmäisenä vuonna kaikille yhteisiä fysiikan perusopintoja. Nämä opinnot pohjautuvat lukiossa opittuihin fysiikan ja matematiikan taitoihin. Opinnot käsittävät ilmiöitä ja perusvuorovaikutuksia mekaniikasta, termofysiikasta, sähköstä ja magnetismista, fotoneista ja sähkömagneettisesta aaltoliikkeestä. Näiden ohella suoritat valitsemasi pääaineen perusopintoja.

Aineopintojen suorittamisen jälkeen valmistutaan Luonnontieteiden kandidaatiksi. Sen jälkeen aloitetaan syventävät opinnot ja muut maisteritason opinnot.

Tarkemmat tiedot perus- ja aineopinnoista löydät opinto-oppaasta ja WebOodista.

Opintojen edetessä opiskelijalle avautuu kaikissa aineissa lukuisia vaihtoehtoja, jotka kattavat monia tutkimusaloja sekä niiden soveltamista yhteiskunnan ja talouselämän eri aloilla.

Fysiikan monipuoliseen opetukseen kuuluvat luentokurssit ja niihin liittyvät (lasku)harjoitustehtävät, laboratoriokurssit, kenttäkurssit, seminaarit ja tutkielmat. Luentoihin liittyvien laskuharjoitustehtävien avulla saavutetaan vahva laskurutiini ja ongelmanratkaisutaitoa. Opintojen tavoitteena on oppia myös muita työelämässä välttämättömiä taitoja, kuten kirjallista raportointia ja suullisia esityksiä.


Kansainvälisyys

Fysiikka on erittäin kansainvälinen tieteenala ja Helsingin yliopiston fysiikan laitoksella onkin paljon yhteyksiä ulkomaisiin yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin. Fysiikan opiskelijana on mahdollisuus oppia toimimaan kansainvälisessä työyhteisössä. Fysiikan laitoksella on todella hyvät mahdollisuudet päästä opiskelija- ja tutkijavaihtoon ulkomaille. Laitoksella luennoidaan lukuisia kursseja englanniksi vierailevien tutkijoiden ja ulkomaalaisten professorien toimesta.


Opintojen tavoite ja työelämä

Fysikaalinen ajattelutapa on vahvasti läsnä nykyihmisen ja -yhteiskunnan toiminnoissa ja koko nykyinen teknologinen yhteiskuntamme perustuu fysiikan tietämykselle

Fysikaalisten tieteiden koulutuksen päämääränä on kehittää sinusta taidokas luonnontieteen ammattilainen, joka itsenäisesti luo, käyttää ja kriittisesti arvioi uutta tietoa, sopeutuu uusiin tehtäviin ja hallitsee erilaisten laitteistojen, matemaattisten ja tietoteknisten apuvälineiden monipuolisen ja tehokkaan käytön.

Laitoksesta valmistuneet ovat fysikaalisten tieteiden asiantuntijoita, jotka toimivat Suomessa ja ulkomailla. Valmistuneet sijoittuvat koulutustaan vastaaviin tehtäviin yliopistoissa, teollisuudessa ja elinkeinoelämässä sekä kouluissa.