Menetelmätieteiden sivuainekokonaisuus

HUOM! Nämä sisällöt koskevat ainoastaan vanhojen tutkintovaatimusten (-1.8.2017) mukaan opintoja suorittavia. Uusia tutkintovaatimuksia koskevat ohjeet löytyvät osoitteesta https://guide.student.helsinki.fi/fi

Menetelmätieteiden sivuainekokonaisuus on matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan hanke, jonka pyrkimyksenä on antaa opiskelijoille mahdollisuus entistä joustavampien sivuainekokonaisuuksien suorittamiseen. Menetelmätieteiden sivuaine koostuu matematiikan, tilastotieteen, fysiikan ja tietojenkäsittelytieteen opintojaksoista, joista opiskelija pystyy kokoamaan kokonaisuuden omaan tutkintoonsa oman pääaineensa tutkintovaatimusten määräämien rajojen puitteissa.

Lisätietoja menetelmätieteiden sivuainekokonaisuudesta löytyy tiedekunnan opinto-oppaasta.


Tutkintovaatimukset

Menetelmätieteiden sivuainekokonaisuuden tutkintovaatimukset ovat pääainekohtaisia eli pääaineen omissa tutkintuvaatimuksissa on määritelty, miten menetelmätieteiden sivuaine tulee koota tarjolla olevista kursseista.


Fysiikka

Fysiikan 25 op:n menetelmätieteiden sivuainekokonaisuuteen kuuluvat seuraavat kurssit:

 • 53704 Matemaattiset apuneuvot I, 8 op
 • 53705 Matemaattiset apuneuvot II, 8 op
 • Valinnaisia kursseja menetelmätieteiden kurssikorista, 9 op

tai

 • 57026 Analyysin peruskurssi, 10 op (verkkokurssi) tai 57016 Analyysi I, 10 op
 • Valinnaisia kursseja menetelmätieteiden kurssikorista, 15 op

Teoreettinen fysiikka

Teoreettisen fysiikan menetelmätieteiden sivuainekokonaisuuden sisällöstä sovitaan erikseen.


Geofysiikka

Geofysiikan menetelmätieteiden sivuainekokonaisuuden sisällöstä sovitaan erikseen.


Meteorologia

Meteorologian 25 op:n menetelmätieteiden sivuainekokonaisuuteen kuuluvat seuraavat kurssit:

 • 53704 Matemaattiset apuneuvot I, 8 op
 • 53705 Matemaattiset apuneuvot II, 8 op
 • 53399 Tieteellinen laskenta II, 5 op
 • Valinnaisia kursseja menetelmätieteiden kurssikorista, väh. 4 op

Tähtitiede

Tähtitieteen 25 op:n menetelmätieteiden sivuainekokonaisuuteen kuuluvat seuraavat kurssit:

 • 53704 Matemaattiset apuneuvot I, 8 op
 • 53705 Matemaattiset apuneuvot II, 8 op
 • Valinnaisia kursseja menetelmätieteiden kurssikorista, 9 op

tai

 • 57026 Analyysin peruskurssi, 10 op tai 57016 Analyysi I, 10 op
 • 57044 Differentiaaliyhtälöt I, 5 op
 • Valinnaisia kursseja menetelmätieteiden kurssikorista, 10 op

Kurssikori

Menetelmätieteiden sivuainekokonaisuutta varten on koottu matematiikan, tilastotieteen, fysiikan ja tietojenkäsittelytieteen opintojaksoja tarjolle yhteen "koriin", josta sivuainetta suorittavat opiskelijat voivat joustavasti koota kokonaisuuden tutkintoonsa oman koulutusohjelmansa tutkintovaatimusten mukaisesti. Muita opintojaksoja voidaan hyväksyä sivuainekokonaisuuteen henkilökohtaisen opintosuunnitelman perusteella erikseen sovittuna.

Tutkintovaatimuksissa mainitut valinnaiset kurssit menetelmätieteiden kurssikorista voidaan valita korista. Fysikaalisten tieteiden opiskelijoille suunnattu kurssikori löytyy tutkintovaatimuksista.Merkinnät ja opintojen rekisteröinti

Yksittäisistä kurssisuorituksista merkinnän antaa opetuksen järjestänyt laitos. Opintokonaisuusmerkinnän antaa opiskelijan pääainelaitos (fysikaalisten tieteiden opiskelijoilla fysiikan laitos) tarkistettuaan että kokonaistuus koostuu menetelmätieteiden kurssikoriin sisältyvistä kursseista tai perustuu opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan ja on opiskelijan koulutusohjelman tutkintovaatimusten mukainen.