Ohjeita yleisimpiin ongelmatilanteisiin

Etappi, rajauslaki, lisäajan hakeminen


Etappi, mikä se on ja miten siitä edetään?

Etappi-järjestelmän avulla valvotaan, että opiskelijat valmistuisivat kohtuullisessa ajassa.


Mikä on rajauslaki?

Rajauslaki on laki, jolla rajataan niiden opiskelijoiden tutkinnonsuoritusaikaa, joiden suoritusoikeus on alkanut 1.8.2005 tai sen jälkeen. Lain mukaan tutkintojen tavoiteajat ovat seuraavat.

  • alempi korkeakoulututkinto (kandidaatin tutkinto): kolme lukuvuotta
  • ylempi korkeakoulututkinto (maisterin tutkinto): kaksi lukuvuotta
  • ylempi ja alempi korkeakoulutukinto (kandidaatin ja maisterin tutkinnon): viisi lukuvuotta

Jos opiskelijalle on myönnetty suoritusoikeus sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon, on hänellä oikeus suorittaa tutkinnot enintään kaksi vuotta niiden tavoiteaikaa pidemmässä ajassa eli seitsämässä lukuvuodessa.

Jos opiskelijalle on myönnetty suoritusoikeus ainoastaan ylempään korkeakoulututkintoon, on hänellä oikeus suorittaa tutkinnot enintään kahta vuotta sen tavoiteaikaa pidemmässä ajassa eli neljässä lukuvuodessa.

Jos opiskelijalla tulevat nämä aikarajat vastaan voi matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta myöntää hänelle lisäaikaa opintojen loppuun suorittamiseksi. Lisätietoja lisäajan hakemista löytyy täältä.

Lisätietoja rajauslaista löytyy matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan sivuilta.


Miten haetaan lisäaikaa opintojen loppuun suoritamiseksi?

Ohjeet lisäajan hakemiseen löytyvät matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan sivuilta.Valmistuminen luonnontieteiden kandidaatiksi tai filosofian maisteriksi


Mitä tarkoittaa opintokokonaisuuslomakkeen kohta "Suoritustaso"?

Opintokokonaisuuslomakkeen suoritustasolla tarkoitetaan kurssista saatua arvosanaa, mikä voi olla joko numero (1-5) tai hyväksytty.