Inriktningar inom de fysikaliska vetenskaperna

När en studerande har valt studieprogrammet för fysikaliska vetenskaper, kan denne välja studieinriktning fritt. Mera information angående studieinriktningarna kan hittas från läroämnenas egna sidor: fysik, teoretiskfysik, meteorologi, geofysik och astronomi.