Elementarpartikel- och astrofysik

Tehostekuvassa hiukkasdetektori, Planck-kartta ja aktiivinen tahti

Forskningen vid avdelningen för partikelfysik och astrofysik omspänner experimentell och teoretisk partikelfysik, teoretisk och observerande kosmologi, astrofysik och solsystemets fysik samt rymdfysik inbegripande solaktivitetens påverkan på solsystemet.

Forskningen inom experimentell partikelfysik baserar sig på deltagande i de stora internationella partikelfysiklaboratoriernas verksamhet. Forskningsgrupper är med i åtskilliga experiment på CERN i Geneve.

Forskningen i teoretisk fysik innehåller vidsträckt teman, som anknyter till kvantfält- och strängteorier. Forskningen riktar sig både på modellernas uppbyggnad och fenomenologi d.v.s. partiklarnas fenomenvärld.

I kosmologin forskar man i det tidiga universums egenskaper, speciellt i temperaturväxlingar i den kosmiska bakgrundsstrålningen, inflationsmodeller, mörk materie och strängkosmologi.

Forskningsgruppen i observerande kosmologi deltar i det europeiska rymdorganet ESAs Planck Surveyor Mission och Euclid-experiment.

Astronomins forskningsobjekt omspänner allt från planetsystem till stjärnors födelseprocess och aktivitet samt galaxernas uppkomst och utveckling. Inom rymdfysiken inriktar sig forskningen på rymdplasmafysik och rymdväderfenomen.

Forskningssamarbetet med Forskningsinstitutet för fysiks teori- och partikelfysikprogram är omfattande. För forskningen inom astronomi är Finlands ESO-center FINCA en viktig nationell samarbetspartner. Forskningen inom rymdfysik och astronomi är en del av Gumtäkts rymdcenter.