Alkeishiukkasfysiikka ja astrofysiikka

Kansainvälinen yhteistyö

Tehostekuvassa hiukkasdetektori, Planck-kartta ja aktiivinen tähti

Hiukkasfysiikan kokeellinen tutkimus perustuu osallistumiseen suurten kansainvälisten hiukkasfysiikan tutkimuskeskusten toimintaan. Tutkimusryhmiä on mukana kokeissa CERNissä Genevessä ja Fermilabissa Chicagon lähellä.

Havaitsevan kosmologian ryhmä osallistuu Euroopan avaruusjärjestön ESA:n Planck Surveyor Mission ja Euclid -kokeisiin.

Teoreettisen hiukkasfysiikan tutkimus sisältää laajasti aiheita liittyen kvanttikenttä- ja säieteorioihin. Tutkimus suuntautuu sekä teorioiden rakenteeseen että fenomenologiaan eli hiukkasten ilmiömaailmaan

Kosmologiassa tutkitaan varhaisen maailmankaikkeuden ominaisuuksia. Kiinnostuksen kohteina ovat kosmisen mikroaaltotaustan lämpötilavaihtelut, inflaatiomallit, pimeä energia, sekä säiekosmologia.

Tutkimusyhteistyö Fysiikan tutkimuslaitoksen teoriaohjelman ja hiukkasfysiikan ohjelmien kanssa on kattavaa.

Tähtitieteen tutkimuskohteet ulottuvat planeettakunnan tutkimuksesta tähtien syntyprosesseihin ja aktiivisuuteen sekä galaksien syntyyn ja kehitykseen. Avaruusfysiikan tutkimus suuntautuu avaruusplasmafysiikkaan ja avaruussääilmiöiden tutkimukseen.

Tähtitieteen tukimuksessa tärkeä kansallinen yhteistyökumppani on Suomen ESO-keskus FINCA. Avaruusfysiikan ja tähtitieteen tutkimus on osa Kumpulan avaruuskeskusta.